Kommentar

9/11-konspirasjonene viser radikalismen som ren okkultisme. Noe har skjedd som gjør at tusener tror på at makten kan utføre mirakler foran øynene på en hel verden, og at bare de innvidde forstår det.

Filmen «Loose Change» er kommet til Storbritannia, og George Monbiot tar et oppgjør med den:

There is a virus sweeping the world. It infects opponents of the Bush government, sucks their brains out through their eyes and turns them into gibbering idiots. First cultivated in a laboratory in the US, the strain reached these shores a few months ago. In the past fortnight, it has become an epidemic. Scarcely a day now passes without someone possessed by this sickness, eyes rolling, lips flecked with foam, trying to infect me.

The disease is called Loose Change. It is a film made by three young men that airs most of the standard conspiracy theories about the attacks of September 11 2001. Unlike the other 9/11 conspiracy films, Loose Change is sharp and swift, with a thumping soundtrack, slick graphics and a calm and authoritative voiceover. Its makers claim that it has now been watched by 100 million people.

Det er en merkelig symmetri mellom konspirasjonstilhengerne og den allmektige Makten. Bush-administrasjonen tiltros de mest fantastiske evner:

Flight 93 did not crash, but was redirected to Cleveland airport, where the passengers were taken into a Nasa building and never seen again. Their voices had been cloned by the Los Alamos laboratories and used to make fake calls to their relatives. The footage of Osama bin Laden, claiming responsibility for the attacks, was faked.

Men, spør Monbiot, hvis Bush-klikken er så allmektig, hvordan kan den da tillate at avsløringen spres uten hindringer? Hvis noen postulerer en verdenssammensvergelse, så må de som gjennomskuer den være utstyrt med helt spesielle evner. De må være utvalgt. Dermed heves de opp på samme nivå som de mektige. De besitter Kunnskapen.

Det er nok å minne om at Per Aslak Ertresvågs bok om Makten hadde noe av de samme karakteristika, og ble mottatt med stort alvor av norsk presse.

9/11-konspirasjonene passer perfekt til den diagnosen Nick Cohen stiller: Noe skjedde med venstresiden på 90-tallet som gjorde at den var villig til å tro hva som helst. 9/11-konspirasjonene er ren obskurantisme, og har ingenting med rasjonalitet å gjøre. Likevel appellerer de til mange som oppfatter seg som venstreorienterte. Hva har skjedd med venstresiden som lar slike tendenser blomstre?

Det som skremte Monbiot mest, var reaksjonen på artikkelen:

The column I wrote about Loose Change two weeks ago generated 777 posts on the Guardian Comment is Free website, which is almost a record. Most of them were furious. The response from a producer of the film, published last week, attracted 467. On the same day the Guardian published my article about a genuine, demonstrable conspiracy: a spy network feeding confidential information from an arms control campaign to Britain’s biggest weapons manufacturer, BAE Systems. It drew 60 responses. The members of the 9/11 cult weren’t interested. If they had been, they might have had to do something. The great virtue of a fake conspiracy is that it calls on you to do nothing.

Monbiot fortviler over at alt arbeidet som er nedlagt for å reise kritikk av Bush & Co, blir ødelagt av disse fantastene. Han sammenligner det med folk som mener klimakrisen er en konspirasjon. Men det er en viktig forskjell: Klimabenekterne har ikke det «underjordiske» preget. 9/11-konspiratørene har preg av en kult, som dyrker Makten. Monbiot er inne på det når han sier at det er en oppskrift på politisk passivisering. Hvis Makten er så allmektig, er det nytteløst å kjempe mot den. Men det er nettopp dens mørke side som er sakens kjerne. Det mørke er det 9/11-konspiratørene føler seg tiltrukket av. Det har ingenting med politikk å gjøre, og de er uimottagelige for argumenter. At så mange mennesker er åpne for slike teorier, er bekymringsfullt. Når mennesker kan forledes til å tro på hva det skal være, kan hva som helst skje.

A 9/11 conspiracy virus is sweeping the world, but it has no basis in fact
Loose Change is a sharp, slick film with an authoritative voiceover, but it drowns the truth in an ocean of nonsense

9/11 fantasists pose a mortal danger to popular oppositional campaigns

These conspiracy idiots are a boon for Bush and Blair as they destroy the movements some of us have spent years building