Poesi

Fra fjord og fjære, fra fjell og dype dal
et «Ære være!» i dag gjenlyde skal.
Fra kirketårne i fryds basuner støt
for Guds enbårne som er i dag oss født!
Vi var forlorne, nå er vi frelst av nød!

T.M.B. Landstad 1856