Kommentar

Jemens president Ali Abdallah Saleh er intervjuet på Al Jazeera. Jeg trodde han var moderat. Han har samarbeidet med USA om å ta Al Qaida-folk. Men det skulle man ikke tro når man hører hva man sier: Alle arabiske land bør hjelpe Hizbollah. Israel vil forsvinne, for det er så uensartet! Mens alle de andre statene er arabiske! Her tyter etnosentrismen, for ikke å si rasismen, frem.

I sin begeistring over Hizbollah lurer Saleh på om jødene kanskje vil dra sin vei!

Interviewer: «Do you expect the war to expand?»

Ali Abdallah Saleh: «Yes.»

Interviewer: «To include Syria?»

Ali Abdallah Saleh: «I would certainly hope that it expands. I would hope so, but the Israelis would not dare. They are frustrated in South Lebanon, so how could they expand the war? All Israeli cities would be within the range of the Syrian missiles. Syria is armed, and is ready for anything. It would be foolish, even more than foolish… I say in all honesty that the Israeli government is defeated. The Israeli army is also defeated by any standard. The Israeli government will fall. It will fall soon because it misjudged things. Israeli strategy is based on brief wars, on swift strikes. By now it has been 19 days, and the equation has changed. If Israel were to act foolishly and wage war against Syria, I expect Israel would find itself in an extremely difficult situation. Perhaps they would even leave the region, because their society is a mixture [of identities], full of contradictions

Det er også verdt å merke seg Al Jazeeras litt passive, innsmigrende måte å samtale på. De stiller ikke intervjuobjektene til veggs, eller spør om konsekvensene av det de sier. Formen de bruker er vestlig, men innholdet er det ikke.

Det kan virke som om Al Qaida-varianten er ute, og at shia-jihadismen når mange flere.

Interviewer: «The secretary-general of Hizbullah said that this is a battle of the nation. Do you agree with him?»

Ali Abdallah Saleh: «Yes, I believe this is a battle for the Islamic nation, not the Arab nation.»

Det er også verdt å merke seg at Saleh mener at ingen muslim må tjenestegjøre i den internasjonale styrken i Sør-Libanon.

«This war has become a duty incumbent upon us. Every Muslim has the individual duty to fight on this front.»

Interviewer: «Mr. President, do you support what has been said about incorporating Arab forces in the international force [in Lebanon]?»

Ali Abdallah Saleh: «I haven’t heard this, but it is forbidden. I haven’t heard about this, but international forces must not serve as a buffer between the Israeli enemy and the resistance. It’s forbidden.»

Saleh trekker en parallell til Afghanistan og mujahedins kamp. Han vil at araberlandene skal gjenta og mobilisere samme styrke:

Ali Abdallah Saleh: «Wait just a minute… Just as we helped Afghanistan to fight the Communist occupation back then ˆ why not help our brothers in Palestine and in Lebanon, who have Arab blood, with mujahideen, with fighters. Why don’t we help them, and send money and missiles, like we sent to Afghanistan in order to fight the Communists? This is my opinion, and I present it to the Arab public. This is what we must do. If we do not enter [the war] as regimes, and if we say Hizbullah is dragging us into a war of its choosing ˆ a war that we, the regimes, did not choose… In such a case, we will not enter the war as regimes, as regular armies, with our air forces and our missiles, but we should allow people to volunteer.»

Kilde: MEMRI

Mest lest

Les også