Kommentar

Gruppen som sitter arrestert i Canada anklaget for terror, planla å storme parlamentet og kreve alle muslimske fanger i Afghanistan satt fri. Hvis ikke ville statsministeren bli halshogd.

Det opplyste forsvarsadvokat Gary Batasar etter tirsdagens rettsmøte. Han forsvarer konvertitten Steven Chand, som personlig skal ha ytret ønske om å halshogge statsministeren.

Myndighetene i Canada tar gruppens planer ytterst alvorlig. Den hadde bestilt tre tonn kunstgjødsel, tre ganger mer enn høyreekstremistene som sprengte Albert Murray-bygningen i Oklahoma.

Batasar said the synopsis of accusations provided by the Crown included allegations that the group wanted to «storm the Parliament buildings» and «take politicians hostage.» It also indicated that the CBC building in downtown Toronto was a potential target.

The synopsis also alleges Chand indicated «he would personally like to behead Stephen Harper,» Batasar said.

He said the group also allegedly planned to behead the hostages if their demands – the withdrawal of troops from Afghanistan and the release of Muslim prisoners – weren’t met.

The summary from prosecutors, unexpectedly read into the court record in a procedural hearing by defense lawyer Gary Batasar, said the group planned to bomb hydro-electric plants in Ontario and targeted the CBC broadcast building in downtown Toronto.

The group planned to issue demands that Canadian troops be withdrawn from Afghanistan and that all Muslim prisoners held in Afghanistan be released. (wash.post)

Det er 12 voksne og fem ungdommer under strafferettslig alder blant de pågrepne.