Kommentar

Palestina og Irak her én ting felles: Begge steder er det en demokratisk valgt regjering som skal håndtere en situasjon preget av dyp splid, og som er i varierende grad av åpen krig. Selv er regjeringen en del av problemet.

Som International Institute for Strategic Studies, IISS, sier i sin siste årsrapport: Demokratiet har skjerpet motsetningene i Irak. Det samme kan sies om Palestina.

Its director general, Dr John Chipman, said the new Iraqi government faced «fundamental challenges» that could quickly overwhelm its attempts to hold the country together and invite regional intervention. «It is doubtful that a collective sense of Iraqi nationalism can survive in a context of increasing sectarian violence and the continuing security vacuum. Democracy has exacerbated Iraq’s ethnic and religious tensions, with voters largely dividing along Sunni, Shia and Kurdish lines.»

I Norge later Hamas-venner som førsteamanuensis Hilde Henriksen Waage som om konflikten i hovedsak står mellom et uforsonlig, Israel-vennlig Vesten og en folkevalgt regjering utgått av Hamas. Det er kanskje for smertefullt å erkjenne at hovedkonflikten har forflyttet seg til et internt problem.

Vold

I begge tilfeller er problemet vold. Palestinerne har dyrket voldsromantikken, selv om det har kostet dem dyrt og ødelagt deres goodwill i det internasjonale samfunn. Hamas er den nye, rene utgaven, og de har dyder som appellerer til palestinavenner: Korrupsjonen skal vekk, de driver sosialt arbeid, de er velutdannede. Det får ikke hjelpe at kvinnesynet og religionen er totalitære, med sterke antisemittiske islett.

Det er faktisk en replikk jeg har hørt flere ganger om Hamas: De er velutdannede, profesjonelle. Tror noen at det er et hinder eller garanti for noe som helst?

Motstand/vold er et grunnelement i Hamas’ identitet. Derfor greier de ikke sluke forhandlinger. Gang på gang er slike forslag avvist. Det er en grov fordreining av Henriksen Waage å gjenta at Hamas er klar til å snakke med Israel.

Mahmoud Abbas er desperat. Han ser katastrofen komme. Under dagens møte i Ramallah sa han:

Abbas, sitting on a raised platform alongside other Palestinian leaders in Ramallah, made equally conciliatory noises in his speech, which followed shortly after Haniyeh’s.

«We are here because we are at odds … The danger has reached every house. Our national project is in severe danger,» an animated Abbas said, speaking without notes.

«Why should we fight each other when we have … a bigger and greater problem,» he said, referring to Israel’s occupation of the West Bank and its military presence near Gaza.

Abbas gir Fatah og Hamas ti dager til å komme frem til en politisk plattform. Lykkes ikke det vil han utlyse folkeavstemning om en palestinsk stat. Hamas lukter en rotte. De tror Abbas vil bevise at de ikke kan styre.

Men selv har de avvist forslag som innebærer at Israel trekker seg tilbake til 67-grensen, rømmer bosettingene og lar Palestina få Øst-Jerusalem. De vil hele tiden kontrollere prosessen.

One initiative set for discussion in the two-day dialogue is a broad new proposal drawn up by various factions, including members of Fatah and Hamas who are imprisoned in Israel.

The initiative urges peaceful resistance and a negotiated settlement if Israel withdraws to the borders that marked Palestinian territory before the 1967 Middle East war. That would involve Israel removing all settlements from the West Bank. Senior Hamas leaders have not signed up to the proposal.

Last week, Hamas officials said the group was considering adopting a separate initiative that accepts negotiations with Israel but falls short of recognizing the Jewish state.

Hamas officials say they fear the dialogue will be used by some factions to call on the government to step down for failing to run the Palestinian Authority effectively.

«If the aim of the dialogue is to show that the government has failed to carry out its duties and must accept a political formula that hints at compromises, then the dialogue will not succeed,» said Khalil Abu Laila, a Hamas leader in Gaza. (AP)

Hvor lenge kan dialogen vare? Hamas har nå likvidert en av Abbas’ sikkerhetssjefer, såret to andre og forsøkt å drepe en fjerde.

The head of a main Fatah-linked security force was killed Wednesday by a car bomb in Gaza city, security officials said. Nabil Hodhod, commander of the elite Preventive Security, was killed and his deputy wounded in the blast near Shifa Hospital in central Gaza City.