Kommentar

Karikatur-striden har rettet søkelyset mot billedforbudet i islam. Hva gjør man da i tegneklasser med muslimske elever? På en amerikansk skole valgte man å forandre pensum, slik at man ikke lenger tegnet levende vesener.

Det var etter at en del av de afrikansk-ættede foreldrene klaget. De kom i motsetning til de afrikansk-amerikanske elevene på skolen, som hadde et vanlig amerikansk syn på tegning.

Det går 450 elever på skolen Higher Ground Academy, og 70 prosent er barn av foreldre fra Øst-Afrika som er muslimer. Noen foreldre tok barna ut av barnehage pga tegning av levende dyr og mennesker. Da kunstlæreren sluttet, bestemte ledelsen seg for å finne på noe nytt og hyret inn et firma. Sammen med foreldrerepresentanten laget de et nytt opplegg.

Out the window right away went masks, puppets and that classic of elementary school art class, the self-portrait, said Sara Langworthy, an artist with ArtStart. Revamping the curriculum «definitely requires stepping outside of the normal instincts that you fall back on,» she said.
In their place came nature scenes and geometric forms and patterns, said Carol Sirrine, ArtStart’s executive director. This week, the class was cutting out shapes to make into cardboard pouches. Another project involved taking photographs and mapping the neighborhood around the school.
The conversation about what is appropriate is still open.
In a meeting this week, Langworthy asked Ahmad whether the students can do silhouettes of hands. That’s fine, he said.
Ahmad’s involvement has put many parents’ minds at ease, said Said Jama, father of kindergartner Suhyr Ali Jama. Wilson

The Art of Compromise