Sypress Forlag og Svein Mønnesland fortsetter å gi ut bøker om og fra Balkan, som er viktige bidrag til dokumentasjon av krigene der på 1990-tallet. «Dødsbrønnene i Kosovo» blir neppe noen bestselger, men det er heller ikke ambisjonen. Den er et personlig dokument, skrevet av Josef Martinsen, som i 1999 ledet Kirkens Nødhjelps prosjekt med å rense brønner i Kosovo for lik. Boken er i hovedsak en beretning fra de overlevende, om omstendighetene rundt de mange serbiske massakrene i 1998 og 1999.

«Det vil føles som en stor urett hvis den lidelse og død som ble mange kosovoalbaneres skjebne, og som i ettertid er blitt avdekket som kriminelle handlinger, forblir ukjent for allmennheten. Det har for meg blitt viktig å ikke vende ryggen til det jeg erfarte,» skriver Martinsen.

Martinsen tar opp et interessant fenomen, konflikten mellom arbeidet for forsoning og behovet for at sannheten kommer frem om det som skjedde.

«Mitt arbeid med en dokumentarbok og film om døde mennesker i brønner, var ikke i tråd med «forsoningsimperativet»,» fikk Martinsen høre. FN-administrasjonen UNMIK stanset blant annet en planlagt faktautstilling i Albania. Martinsen mener det er en sammenheng mellom denne FN-politikken og manglende fremgang i forsoningsarbeidet. «Hvis forsoningsarbeidet skal starte med å legge lokk på all informasjon om hva som fant sted under serbernes herjinger, vil det sannsynligvis være den verst tenkelige fremgangsmåten. (…) Arbeidet med faktainnsamling for begge parter i konflikten er kanskje den viktigste del av forberedelsene til forsoning og tilgivelse.»

Det endelige regnskapet for Kosovo-krigen foreligger ikke. Martinsen refererer tall fra UNMIK fra februar 2003, som opererer med 4.019 døde og 4.233 savnede hvorav 909 ikke-albanere.

Josef Martinsen: Dødsbrønnene i Kosovo
Sypress Forlag

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.