Kommentar

SVs utenrikspolitikk er for alvor satt på dagsorden. VG stiller på lederplass spørsmål ved hvordan SV kan sitte i regjering med den utenrikspolitiske linje som skisseres i arbeidsprogrammet. Det vil i tilfelle bety et brudd med norsk sikkerhets- og utenrikspolitikk.

Ap er svært sårbare for anklager om manglende pålitelighet i sikkerhets- og utenrikspolitikken. Har Stoltenberg lest SVs arbeidsprogram for 2005-2009?

I det ferske arbeidsprogrammet stempler SV USA – Norges viktigste allierte – som den største trusselen mot verdensfreden idag. Likeledes står det svart på hvitt at SV alltid har vært motstander av Norges medlemskap i NATO, at SV er for utmelding, og at partiet derfor vil arbeide for en ny alliansepolitikk for Norge.

Både Aps og SVs linje har vært å glatte over motsetningene, og de skarpe kantene i programmene.

Hallgeir Langeland fikk ikke lov å stille i Dagsnytt Atten igår for å diskutere uttalelsen om at irakiske offiserer på opplæring ved Stavanger er «quislinger». I stedet stilte Øysten Djupedal, som kun snakket i generelle vendinger og unngikk alle ubehagelige spørsmål om Irak. Ikke for det: han fikk heller ingen slike av programleder Sverre Tom Radøy. Det som kunne vært spennende diskusjoner, blir tamme forestillinger fordi journalistene stryker de rød-grønne med hårene.
De kan ikke annet.

I Norge er det den isolasjonistiske linjen som rår: moral og penger er to forskjellige ting. At Norge skulle ha et ansvar ikke bare for Irak, men for en demokratisk utvikling i Midtøsten, er dem totalt fremmed. Derfor blir også bakgrunnen for Israels tilbaketrekning fra Gaza gjort til et spørsmål om penger og problemer. Valget mellom demokrati og en jødisk stat blir ignorert.

Det er den slags liv og død-spørsmål som er totalt fraværende fra norsk debatt, hvilket gjør den dønn kjedelig. Hvorfor skulle vi bry oss om irakerne? Vi håver jo inn milliarder på oljeprisen! Så kynisk går det an å betrakte Norges politikk.

De rød-grønne ønsker å vaske enda hvitere enn de borgerlige, ved symbolsk å trekke ut 10 liaison-offiserer. Stort mer patetisk går det ikke an å bli.

Langeland kan bli den lille tuen som velter lasset. Søkelyset rettes mot SVs antiamerikanske linje. Det som for få måneder siden ikke var så farlig, oppfattes annerledes etter at selvmordsbomberne kom til Nord-Europa. Erik Solheim har vært nevnt som utenriksminister. Det må være helt utelukket etter dette.

Akkurat som under den kalde krigen finnes det også en fløy i Ap som er antiamerikanske fremfor noe, jfr. Raymond Johansens utfall.

Norske synspunkter har hittil vært utformet fra et tilskuer-ståsted. Terroren gjør også oss plutselig til deltakere, og det er et ganske annet ståsted. Derfor fremstår SVs standpunkt som uansvarlig.

Les også

-
-
-
-
-
-

Les også