Kommentar

Hvis man mener alvor med et multi-kulti samfunn, snakker man ærlig og åpent med Europas muslimer om hvilken knipe de befinner seg i. Men hvorfor må vi gå til Amerika for å finne noen som tør å formulere dette? Thomas L. Friedmans ytring kunne like gjerne vært tenkt i Oslo!

Men først en liten digresjon: Ingenting blir som før. 7/7 tok fra oss noe av vår frihet, skriver Friedman. Det er jordnært, realistisk. Motsatt Aftenposten og resten av norsk presse som roper: «nå må vi ikke gi slipp på noen av våre friheter, for da har vi tapt! Vi må være forsiktig med å gi noen av våre rettigheter på båten, selv om det er for å få større sikkerhet.»

The attacks are also deeply disturbing because when jihadist bombers take their madness into the heart of our open societies, our societies are never again quite as open. Indeed, we all just lost a little freedom yesterday.

Men noe av friheten har vi allerede tapt når vi ikke vet hvem sidemannen er. Hvilket leder Friedman over til spørsmålet: har Europas muslimer forstått dette?

Hvis terrorister slår til i Riyadh er det en muslim-muslim problem. For Riyadh er homogent.

But when Al-Qaeda-like bombings come to the London Underground, that becomes a civilizational problem. Every Muslim living in a Western society suddenly becomes a suspect, becomes a potential walking bomb. And when that happens, it means Western countries are going to be tempted to crack down even harder on their own Muslim populations.

Hvilket bidrar til at annengenerasjons sinte unge distanserer seg enda mer fra Vesten.

Det er ikke lett for Vesten å slå tilbake, for jihadistene har ikke lenger noe senter. Det er muslimer som samfunn som må forstå at hvis de skal ha noen fremtid i Europa, så må de ekskommunisere jihadismen. Hvis ikke vil det gå dem ille.

Because there is no obvious target to retaliate against, and because there are not enough police to police every opening in an open society, either the Muslim world begins to really restrain, inhibit and denounce its own extremists – if it turns out that they are behind the London bombings – or the West is going to do it for them. And the West will do it in a rough, crude way – by simply shutting them out, denying them visas and making every Muslim in its midst guilty until proven innocent.

Svaret er ikke politi, overvåking. Svaret er kommunitets-kontroll. Et sosialt fellesskap som bruker sanksjoner mot tendenser til jiahdisme. Det blir ikke lett.

To this day – to this day – no major Muslim cleric or religious body has ever issued a fatwa condemning Osama bin Laden.