De konservatives leder Michael Howard slapp litt av en bombe mandag: Partiet til melde Storbritannia ut av FNs flyktningekonvensjon fra 1951, som pålegger medlemmene å ta mot aylsøkere som hevder seg forfulgt.

Howard sa tilstrømmingen til Storbritannia er uforsvarlig stor. Landet makter ikke integrere så mange. Det er nødvendig med drastiske tiltak.

Reaksjonene lot ikke vente på seg. EU-kommissær Frattini lurte på om et slikt skritt ville være forenlig med EUs lover, og varslet et bred med advarsel og eventuelt stevning for EU-domstolen, hvis toryene skulle vinne valget 5. mai.

Meningsmålinger har vist at toryene har mye å vinne på å gjøre strengere innvandringspolitikk til en kampsak.