Historien om den mindreårige afghanske asylsøkeren som ville tenne på et Widerøe-fly demonstrer at ingen etater i Norge som kan bidra til å forhindre terror kommuniserer med hverandre.

Dette er ikke Tornerosesøvn, det er grov forsømmelse av myndighetenes ansvar.

Det går igjen på felt etter felt: Idag meldes det at Økokrim har et 11 år gammelt datasystem. Dokumenter må fakses inn.

Men først svikten rundt afghaneren som ville styrte et Widerøe-fly. Han kom ikke så langt. Men Widerøe fikk ikke beskjed, og ikke Avinor. Dermed var det fritt fram for algerieren som forsøkte å styrte et Kato Air-fly til Bodø med øks i fjor høst.

Afghaneren ble bedømt utilregnelig og sendt tilbake til Tyskland. Nå er han funnet på et asylmottak i Hobøl. Det er hans sjuende forsøk på å få asyl i Norge. Likevel vet ingen sikkerhetsmyndighet at han er i landet! UDI visste selvfølgelig at han er her, men de har aldri fått beskjed fra PST om han representerer en sikkerhetsfare.

Vi er redd dette er symptomatisk for tilstanden i kongeriket. Det føyer seg inn i et mønster.

Da det i høst ble begått et alvorlig våpentyveri fra et militærlager, kom det for en dag at forsvaret ikke fører noe sentralt register over forsvunne våpen. En detalj, men en talende og alvorlig detalj.

Det er den samme inkompetansen som UD har demonstrert under tsunami-katastrofen. Og politiet har vist at de ikke er et hår bedre.

Vi minnes også farsen rundt mullah Krekar som kunne spasere inn på Grønland og fornye sine reisepapirer, mens han var etterlyst for brudd på asylreglene og det som verre var. Da var det også svikt i rutinene. «Fremkom» hadde glemt å legge inn hans alias.

Sosialmedisiner Per Fugelli greide kun å spore årsaken til voldsutviklingen tilbake til individualekstremismen fra USA, på TV igår.

Kan det tenkes at det er noe med en mangel på seriøsitet i det norske systemet?

Kun flaks ser ut til å stå mellom oss og katastrofer, store som små.

Terror-utvist bor på asylmottak i Hobøl