Kommentar

Det er blitt gjort til et poeng at drapet på Pim Fortuyn ble bagatellisert fordi gjerningsmannen var en hvit venstreorientert, mens reaksjonene er tilsvarende sterke i tilfellet Theo van Gogh, fordi hans drapsmann er nordafrikaner.

Blant annet Aftenposten gjorde dette til et poeng. Men det er feil.

Professor i innvandring og etniske studier ved universitetet i Amsterdam, Meindert Fennema, sier at den politiske eliten sørger for å avpolitisere drapet på Fortuyn.

Det passer inn i et mønster vi kjenner også godt til her hjemem: bagatelliseringen og bortforklaring av den politiske volden som kommer fra venstre og innvandrere.

Den samme stregien gjør seg nå gjeldende i kjølvannet av van Gogh-drapet: hevnaksjoner gjør at muslimene kan portretteres som ofre. Den samme tendensen er merkbar i den hagiografiske fremstillingen av Arafat. Det er snakk om forestillinger som bekrefter og forsterker hverandre.

Mens man ikke orker eller vil gå inn i detaljene rundt terrorcellene rundt om i Europa. Under den kalde krigen ville man kalt dette for undergravende virksomhet, eller psyops.

A political science professor with the Institute for Migration and Ethnic Studies at Amsterdam University, Fennema also said the killing of Fortuyn had been «depoliticised» by the political elite.

Fortuyn’s death was therefore not considered a political assassination, even though it clearly was. Fennema said «the elite tried to downplay the killer as a lunatic», but Van Gogh’s murder will not be treated like this.

«It will strengthen the political voice to repress Islamic fundamentalism and to further eliminate the whole idea of multiculturalism,» he said. «It is very sad news for the whole of the community, especially for the Muslim parts of it».

Fennema said it is important that the suspects are caught and that the legal process is free of any procedural errors. Otherwise, this could lead to public concern that politicians are not moving hard enough against Islamic fundamentalism.

He also said anti-Islamic parts of the community might see society as being more corrupted. Fennema said the authorities must «act swiftly and accurately».

Focusing on the impact to Dutch society, Fennema said greater discussion was needed about how to treat Islamic fundamentalism and Islam as a religion. He also said Van Gogh’s assassination could lead to a stronger crackdown on integration and more stringent policies to curb immigration.

Drapet på van Gogh har satt spørsmålet om islam og Europa på dagsorden. Det gjelder både radikalismen, terroceller, radikale imamer, utviklingen av parallellsamfunn og den demografiske utvikling.

Dutch mourn free-speech martyr