Kommentar

Putin er paranoid og fremmedhater, akkuarat som forbildet Stalin. De siste rester av borgerrettigheter og ytringsfrihet kan gå med i dragsuget når Putin skal vise styre, det eneste han er opptatt av, sier en av Russlands mest kjente kommentatorer Pavel Felgenhauer.

Så krast formulerer Felgenhauer seg i dagens Moscow News. Så krast formulerte han seg også i et intervju med Gunnar Hybertsen i Her og Nå igår. Men da Hybertsen ba Hans Wilhelm Steinfeld om en kommentar, fikk han bare latter til svar. Dette ble for drøy kost for Steinfeld.

Hans holdning til Russland er et studium verdt. Steineld får liksom ikke bestemt seg. Han greier ikke ta et oppgjør med Putin. Det hender han sier noe bra, som at pressefriheten er den som har hatt trangest kår, men så tar han brodden av det i neste omgang, slik at helhetsinntrykket blir av noe nesten normalt, med en del vorter og blemmer. Som idag hvor han siterte kommentatorer som tok kraftig i. Det gjorde de fordi de var så sinte. Ikke fordi det stemmer. Det kriminelle bildet forsvinner.

In the Stalin era, anything that went wrong in the Soviet Union was blamed on foreign powers and their agents. The country, like Stalin himself, was paranoid and xenophobic. Putin seems to suffer from the same sickness, and is doing his best to make the entire nation paranoid along with him.

In his address, Putin promised to prepare «a complex of measures aimed at strengthening the unity of our country.» He also pledged «to create a new system of forces and means for exercising control over the situation in the North Caucasus» and an «effective crisis management system.» Such measures will mostly likely involve the further restriction of civil liberties, elimination of the few remnants of a free press and enhanced powers for the secret police — all in the name of fighting terrorism.

Two prominent journalists critical of Putin, Andrei Babitsky and Anna Politkovskaya, were prevented from traveling to Beslan last week. Politkovskaya was apparently poisoned. Novaya Gazeta editor Dmitry Muradov told me that she is currently recovering from kidney and liver damage.

Stalin regularly used the secret police to harass or murder critics and opponents. The plight of Babitsky and Politkovskaya indicates that in Putin’s neo-Stalinist Russia, the same methods will be used to eliminate terrorists and their «sympathizers.»

Disregard for Human Life