Kommentar

Det pågår en stille tragedie i Frankrike. Landets 600.000 jøder er under press. Søndag ble nok et jødisk samsunnssenter påtent. Beskjeden sto tydelig og klar på veggen: Jøder kom dere ut!

Om det var nynazister eller radikale muslimer er umulig å si. Det var malt et hakekors, men det behøver ikke bety noenting.

Myndighetene tar nå angrepene alvorlig. Statsminister Raffarin var på pletten med en gang og lovte full innsats fra politiet.

Myndighetene har skjerpet straffer, og setter flere ressurser inn. Men de får ikke gjort noe med de underliggende problemer.

Frankrike har seks millioner muslimer, og Chirac har valgt å gjøre antiamerikanisme til et fundament for utenrikspolitikken. Antiamerikanisme betyr også en kobling til antiisraelsk i folks bevissthet, og Chiracs politikk er kjølig til Israel.

Seks millioner er mange stemmer. Det er demokratiets tyngdelov som slår inn. Dette gjør at antisemittismen blant unge muslimer ikke blir møtt i sin fulle bredde. Den er dessuten altfor innviklet i hele problematikken rundt møtet med fransk sekulær kultur, og kommer langt ned på listen over gnisningene med storsamfunnet.

Men det er som med Tyskland og nynazistene: Det er bad for business.

Haaretz – Israel News