Jacques Chirac fortsetter å stikke kjepper i hjulene for USA. Han nekter å la NATO-flagget vaie i Irak, og vil ikke at opplæring av irakere skal skje på hjemlig grunn. Men Chirac gikk så langt som til å nedlegge veto mot at NATOs utrykningsstyrke skal sendes til Afghanistan i forbindelse med valget, til tross for Hamid Kharzais inntrengende bønner.

Det er drøyt, og viser at animositeten er høyst levende. Rumsfeld skal ha blitt rasende over Afghanistan-vetoet.

Chirac ble neppe blidere av at han var uvitende om den fremskutte overleveringen av makten i Irak. Den kom helt overraskende.

Frankrike har hele tiden ivret for FN-mandat. Det har amerikanerne fått. Fra og med 30. juni har den multinasjonale styrken et FN-mandat i ryggen. Det hjelper ikke. Frankrike er like negativ, og Tyskland ikke stort bedre.

Earlier this year the US hoped the Atlantic alliance would seek to mend its fences by taking charge of the multinational stabilisation force in Iraq, currently led by Poland, after June 30.

It also hoped that UN resolution 1546, passed this month, would facilitate the process by providing the international legitimacy lacking last year – and do so before Mr Bush’s November re-election test

The French president, Jacques Chirac, is determined to thwart any deal that allows the US and Britain to claim that the alliance has a formal role in the disputed occupation.

Chirac leads resistance as Bush courts Nato allies

Ian Black and Michael White in Istanbul
Monday June 28, 2004
The Guardian

Det spesielle med det franske nei’et i forhold til Afghanistan er at NATO har unnlatt å oppfylle løftene om stille soldater til fem gjenreisningsteam.