USA forbereder en større rokering av soldater utenlands, den største siden slutten på den kalde krigen. To divisjoner trekkes ut av Tyskland. Målet er å være nærmere steder hvor kriser kan oppstå, og ha minst mulig restriksjoner på bruken av soldatene.

… the most significant rearrangement of the American military around the world since the beginning of the cold war, according to American and allied officials.

Men kritikerne er betenkt: Det kan redusere USAs innflytelse i NATO, og svekke den militære samkjøringen.

«It’s time to adjust those locations from static defense to a more agile and a more capable and a more 21st-century posture,» Mr. Rumsfeld told reporters on Thursday on a flight to Singapore.

Hans undersecretary Douglas Feith presenterte nylig planene for tyskerne, og forsikret dem at deres syn vil bli tatt hensyn til. Intet er foreløpig spikret. Men de store overall linjene synes klare:

«Everything is going to move everywhere,» Mr. Feith said a year ago, as the Bush administration was beginning to develop the details of its plan. «There is not going to be a place in the world where it’s going to be the same as it used to be.»

Det er ikke slik at Tyskland skal straffes. Alle steder blir berørt.

Det er mange hensyn å ta, også politiske. Det er snakk om å stanse stasjoneringen av fly på Island, men dette motsetter islendingene seg, og Condoleezza Rice har antydet en forsvarsavtale som erstatning.

De som ser ut til å bli straffet, er Spania. NATOs marinehovedkvarter skulle etter planen flyttes fra Storbritannia til Spania, men det heter nå at valget er falt på Italia i stedet.

Norge er ikke nevnt, men det virker som USAs engasjement beveger seg lenger og lenger vekk fra norsk område.

A Pentagon Plan Would Cut Back G.I.’s in Germany
By MICHAEL R. GORDON

Published: June 4, 2004