Ytringsfrihet taper for religiøse maktutøvere i Egypt.
Siden i går har al-Azhar, øverste sunni-muslimske myndighet, mandat i Egypt til å forvalte ytringsfriheten – eller rettere sagt innskrenke den – når den kommer i konflikt med religionen.
Med tillatelse fra justisminister Faruq Seif al-Nasr kan al-Azhar beslaglegge trykksaker, videoer eller annet som anses som «u-slamsk» eller krenkende mot islam. Det er en egyptisk menneskerettighets-organisasjon som slår alarm i dag (the Egyptian Organization for Human Rights) og refereres av afp:

«The decision to grant al-Azhar the right to confiscate publications comes in addition to a long series of legal and administrative restrictions impeding freedom of opinion and expression in Egypt,» the organization said.