Kommentar

Den jødiske purim-festen feires til minne om at kong Ahashverus’ planer om å utrydde perserrikets jøder (fordrevet fra Judea etter det første tempelets fall for 2500 år siden) ble forpurret av hans egen dronning Ester, som holdt sin jødiske identitet skjult for sin mann. Til minne om denne dagen er det vanlig å arrangere karneval i de jødiske samfunn rundt om i verden.

Purim er en gledens fest, og derfor er det ekstra ille å lese om hvordan jødene i Hebron markerte denne dagen. I Hebron bor de mest rabiate bosetterne – 500 individer hvorav et betydelig antall bestreber seg på å sjikanere sine palestinske naboer så godt det lar seg gjøre. Det var herfra Baruch Goldstein kom, terroristen som massakrerte 29 fredelige muslimer i bønn for 10 år siden. Dette «jubileet» ble da også behørig markert av områdets medlemmer av Kach, den rasistiske bevegelsen som ble dannet av rabbi Meir Kahane og som er forbudt i Israel, men som likevel eksisterer under jorden med hovedkvarter i nettopp Hebron.

Under purimfesten ble Hebron erklært for militær sone, og styrker fra IDF rykket inn for å beskytte den arabiske befolkningen, hvis bolighus og forretningsbygninger bosetterne for anledningen hadde spraymalt med truende slagord.

Det eneste lyspunktet er at slike hendelser vekker kraftig fordømmelse i Israel, der tålmodigheten med den mest dysfunksjonelle av alle bosettergruppene blir stadig mindre.

Les også

-
-
-
-
-
-
-

Les også