Kommentar

Apropos den pågående debatten om hvordan Saddam skal behandles og få en rettferdig rettergang (får inderlig håpe det);
Dagens Nyheter hadde denne uka et intervju med en irakisk kurder som i 14 år har vært Saddams fange, og nylig ble gjenforent i Sverige med sin ektefelle og dattera som han aldri har sett.
– Det tog mindre än en minut att döma mig till döden, berättar Rizgar Aziz. Jag fick inte ens yttra mig.

Rizgar Aziz berättelse handlar om rättslöshet, nyckfulla övergrepp och obegriplig grymhet.
Månader av daglig tortyr: «berätta namn, platser, erkänn!» Men, understryker han, många hade det sämre. Många försvann i regimens gravar och ingen får någonsin höra deras historia.
Han berättar om en medfånge, en herde som fångades in i gränstrakterna. Myndigheterna ägnade 20 år åt att få ur honom den bekännelse som inte fanns. Till slut dog herden. Utan att förstå någonting.
– Alla måste bekänna, alla blev torterade, säger Rizgar Aziz.
Efter ett år och tre månader var det dags. Nästa dag skulle Rizgar Aziz avrättas. Han hade slutats hoppas på annat än att hans familj skulle få begrava hans kropp.
Plötsligt beslutade Saddam att visa en mild sida. Enligt Rizgar Aziz var Saddam ibland sådan: extrem hårdhet följdes av demonstrativ «godhet» för att lugna massorna.
En mängd fångar fick amnesti. Rizgars straff omvandlat till livstids fängelse.
Anledningen till att Rizgar frigavs från sitt livstidsstraff var att Saddam Hussein än en gång ville framstå som storsint och godhjärtad. Hösten 2002 var det uppenbart att ett anfall från USA närmades sig. Saddam hade låtit sig väljas till president med nästan hundra procent av rösterna. Nu frigav han också några hundra tusen fångar – däribland Rizgar Aziz.