Kommentar

Mulla Krekar er portrettert i New York Times, gikk kanskje noen hus forbi i oppstyret rundt Saddam i går. Krekar bekrefter at han viet sitt liv til å etablere en islamsk stat i Nord-Irak, som ledd i å gjenopprettet kalifatet.

«He said that Ansar’s goal was to form an Islamic state in the north and that his own goal was the one of all good holy warriors: the restoration of the caliphate, or Muslim theocracy, that disappeared with the collapse of the Ottoman Empire after World War I.»

Han innrømmer å ha møtt bin Laden og Zawahiri ved to anledninger i Pakistan på slutten av 1980-tallet, «inconsequential meetings». På nærgående spørsmål fra NYT-journalisten svarer Krekar enten benektende eller at han ikke vet. Mer i NYT

Les også

-
-
-