Kommentar

Kommer tilfeldigvis over et langt essay fra London Review of Books om bøkene som tar for seg de alliertes bombing av tyske byer under annen verdenskrig. Det har vært et ikke-tema inntil nylig. GW Sebald har vært opptatt av at tyskerne har fortrengt denne del av sin historie. De led forferdelig, men har likevel ikke kunnet snakke om det. Det var Jörg Friedrich, som med Der Brand, fra fjor, lyktes å få tyskerne i tale.

Artikkelforfatteren, C· Christian Schütze er en interessant figur: born in 1927 in Dresden. In 1943-44, he was part of an anti-aircraft battery, then briefly a soldier, before being taken prisoner by the Americans. He recently retired as home affairs editor of the Süddeutsche Zeitung.

Speaking the unspeakable

In the final phase of the second world war, Germany suffered destruction by bombing on an unprecedented scale. Yet, in the 50 years since the bombing raids, little has been spoken or written of that era of terror and degradation. What was behind this individual and collective amnesia?