En svenske i New York

En så klar demon­stra­sjon av mang­lende evne til inn­le­velse og reflek­sjon som i denne 11/9-reportasjen fra Dagens Nyhe­ter er sjel­den å se. Vig­net­ten “Turist­klass” synes å være tatt bok­sta­ve­lig som en men­tal utkop­ling. Jane Mag­nus­son skal visst­nok være en pro­mi­nent jour­na­list i Sve­rige, og denne reise­re­por­ta­sjen fikk nes­ten en hel side i Dagens Nyhe­ters kul­tur­sek­sjon.

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629