Har vi lært noe?

Hans Rustad

Ingen­ting blir som før etter 22/7. Hel­ler ikke for Document.no. Det er ett inn­legg vi skulle ønske vi aldri hadde sluppe gjen­nom. Det er der hvor Anders Behring Brei­vik omta­ler Gro Har­lem Brundt­land som “landsmo®deren”.

Idag kan Aften­pos­ten for­telle at Behring Brei­vik hadde pla­ner om å drepe Har­lem Brundtland.

Akku­rat her kan vi stoppe opp og tenke - lenge.

22/7 vil gjøre noe med den poli­tiske debat­ten. Docu­ment slapp gjen­nom inn­legg som i lys av 22/7 i dag ikke vil slup­pet gjen­nom. Det vil være en virk­ning av 22/7. Jeg har aldri hatt sans for land­for­ræ­der­re­to­rik­ken, den har hatt et under­lig­gende tone av trus­ler. For hva gjør man med for­ræ­dere? Anders Behring Brei­vik har satt slik reto­rikk i et helt nytt lys.

Etter 22/7 vil det ikke være mulig å benytte slik reto­rikk. Det vil bli hen­vist til luk­kede fora, til grup­per som vin­ker far­vel til sosial aksept.

Man kan ikke skru til­bake tiden. Vi må bare leve med bevisst­he­ten om at det skjedde noe som satte en del ord og ytrin­ger i et helt annet lys. Det er en pro­sess som vil ta lang tid.

Det ble sagt i går at det er en tid for alt. Dette er ikke tiden for sterk pole­mikk. Det er en tid for ettertanke.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.