Glasgow-bomberen død

Hans Rustad

capt.sge.htq05.020807232325.photo00.photo.default-383x512.jpg

Kafeel Ahmed, 27, man­nen som kjørte en Jeep Che­ro­kee inn i avgangs­hal­len på Glas­gow fly­plass, døde ons­dag av brann­ska­dene. Ahmed var for­brent på 90 pro­sent av krop­pen. Han var i koma helt siden han eks­plo­derte bilen, 30. juni.

Ahmed var fra Ban­ga­lore i India. Mel­din­ger om at også han var helse­per­so­nell, viste seg ikke å stemme. Ahmed var utdan­net som ingeniør.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.