Krever ny unnskyldning av Jyllands-Posten

Hans Rustad

En række ima­mer og mus­limske for­enin­ger i Dan­mark krævede tirs­dag efter­mid­dag en utve­ty­dig und­skyld­ning fra Mor­gen­avi­sen Jyllands-Posten for kræn­kel­sen af mus­li­mer. De mus­limske for­enin­ger er ikke til­freds med den hid­t­i­dige udmel­ding, da de mener, at Jyllands-Postens che­f­re­dak­tør, Cars­ten Juste, efter­føl­gende har truk­ket i land, og at oversæt­tel­sen til ara­bisk ikke har været fyldestgørende.

- Vi sav­ner en klar udmel­ding, hvor avi­sen und­skyl­der kræn­kel­sen. At de hol­der fast i den og ikke efter­føl­gende kom­mer med en tve­ty­dig udmel­ding, siger tals­man­den for de 27 mus­limske for­enin­ger, imam Ahmed Akkari.(ritzau)
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.