Sudan’s foreign minister said Monday

Hans Rustad

Sudan’s for­eign minis­ter said Mon­day a U.N. report con­clu­ded that no geno­cide was com­mit­ted in his country’s Dar­fur region, where tens of thou­sands of civi­li­ans have died in a nearly two-year crisis.

At U.N. hea­dquar­ters in New York, diplo­mats con­fir­med that the report did not find that Sudan had com­mit­ted geno­cide, but they said it was very cri­ti­cal of Sudanese govern­ment actions. The report was expec­ted to be cir­cu­lated in New York on Tues­day. (AP)
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.