Kategori: Tavle

Redundant informasjon og manglende selvoppholdelsesdrift

Det kommer til stadighet nyheter av typen «NSA overvåket <fyll inn passende x her>.» Fint for den som skal produsere dagens stykke sensasjonstekst, så kan ens tilmålte sjekk eller lønningspose lett innkasseres hver gang det dukker opp en ny x. For informerte og logisk anlagte lesere (i den grad slike finnes i nevneverdig omfang) er […]

Les mer»

Å gå av toget på Oslo S

Først ser man vanlige folk, i hovedsak nordmenn, på vei til jobb. Gjennom stasjonen – i realiteten et kjøpesenter – byvankere av ymse slag, kvinner av utenlandsk opphav, mange med slør, som shopper. Ute av stasjonen, noen norske rusmisbrukere og en Folk er folk-selger. I trappen ned til buss- og trikkeholdeplassene to kvinnelige romtiggere på […]

Les mer»

Ikke bare velferdsturisme

Heller ikke Storbritannia slipper unna økningen i den svarte økonomien som følger med innvandringen fra EU-land. The Telegraph har fått noen polakker i London i tale. Deres historier er sannsynligvis representative. En mann betaler husleien svart: … Adrian, 40, from Wroclaw, has just started claiming Jobseekers Allowance after more than five years working as a […]

Les mer»

Dag 5 – Det Norge vi elsker

Liv Signe Navarsete slo an nasjonalistiske toner under landsstyremøtet mandag. Det bygges opp til at de blåblå kommer til å ødelegge landet, i det minste de gode delene, som sosialdemokratiet har bygget opp. At sosialdemokratiet selv rommer motsetninger som gir negative konsekvenser og tvinger frem upopulære valg, er fraværende tanker. Det manes frem bildet av […]

Les mer»

Dag 4 Forakt

Aftenposten gjorde et nummer av at Solveig Horne var slakterlærling. Ville man gjort det med Raymond Johansen eller Dag Terje Andersen? Den ene var rørlegger en gang i tiden, den andre tømmerhogger. Det er lenge siden noen av dem svingte «klubba». Hvis deres bakgrunn nevnes er det som morsomt krydder på deres CV. De har […]

Les mer»

Blir PST politisert?

PST overleverte 12. september rapporten Ekstremisme i Norge til Kontaktgruppen for forebygging av terrorhandlinger. Rapporten om «Ekstremisme i Norge» ble lagt frem av PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland for «Kontaktgruppen for forebygging av terrorhandlinger», som består av toppsjefene i 25 statlige etater og fem næringsorganisasjoner. Hvem anser PST som farlige? Det vil ikke PST si. Bjørnland […]

Les mer»

Drøft og grei ut

Av og til er det noen spørsmål som glimrer med sitt fravær. Er det mulig å komme med et utsagn med en mildere «heteronormativitet» enn det den nyutnevnte statsråd Solveig Horne gjorde? Er det i samsvar med en eller annen objektiv moralsk standard uakseptabelt at en statsråd i løpet av livet har manifestert «heteronormativitet»? Innebærer […]

Les mer»

Matdistribusjon til fattige tredoblet

Ikke i Afrika, men i Storbritannia. I Storbritannia strammes beltet enda et hakk. Antall personer som oppsøker matsentraler (food banks) er tredoblet fra ifjor. Over 350.000 har mottatt gratis mat fra matsentralene siden april iår. Det sitter langt inne å be om mat. Det oppleves ikke som sosialstøtte. Det er en råere. Folk forteller at de har grått […]

Les mer»

I ferd med å gjenoppdage hjulet

Det at Norge er blitt et etnisk og kulturelt lappeteppe, har som en av sine utilsiktede konsekvenser at lover, ordninger sedvaner etc. som var gode ideer i dets fravær, ikke nødvendigvis er det lenger under de rådende omstendigheter. Kontantstøtten er et av de bedre eksemplene: Den kan gjøre barnefamilier mer sorgløse, men forårsaker svekket integrering […]

Les mer»

Politihunder i LA anklaget for rasisme

En ny rapport har avdekket en høy økning av politihundebitt i minoritetsbefolkningen i Los Angeles siden 2004. I dette årets seks første måneder var hver person med bitemerker av afrikansk eller latinsk opprinnelse. The data was published in a new report by the Police Assessment Resource Centre (Parc), a Los Angeles-based non-profit organisation, devoted to “advancing effective […]

Les mer»