NTB

Retten finner det bevist at det var Jan Helge Andersen (43) som alene drepte Lena Sløgedal Paulsen i Baneheia for 24 år siden. Han dømmes til to års fengsel.

Sør-Rogaland tingrett avsa sin dom tirsdag ettermiddag. Den er i samsvar med aktors påstand. Andersen er også dømt til på betale hver av foreldrene til Lena Sløgedal Paulsen (10) 650.000 kroner i oppreisning.

Beløpet retten tilkjenner foreldrene, er noe lavere enn bistandsadvokatene deres antydet da kravet ble fremmet, men er i samme størrelsesorden.

Tingrettsdommer Tor Christian Carlsen leste slutningen først, så de konkrete bevisvurderingene var ikke umiddelbart kjent. Andersen forholdt seg nokså uttrykksløst da han fikk dommen tirsdag ettermiddag.

– Retten er sikker på at Jan Helge Andersen var alene på åstedet. Retten er ikke i tvil om at det var han som drepte Lena etter at han hadde utsatt begge jentene for seksuelle overgrep, sa Carlsen før han gikk over på de konkrete bevisene.

Lovens strengeste straff

Andersen kunne maksimalt dømmes til to års fengsel. Lovens strengeste straff i 2000 var 21 års fengsel. Siden han allerede har fått 19 års fengsel for ett av Baneheia-drapene, er han dermed bare to år fra å nå lovens maksimum.

Bestevenninnene Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) var på badetur i det idylliske friluftsområdet Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000 da de ble lokket med til et avsidesliggende og tilvokst område. Her ble de voldtatt, drept og skjult i terrenget.

Andersen har forklart at det var den tidligere kameraten Viggo Kristiansen som var initiativtaker, pådriver og den aktive part gjennom hele hendelsesforløpet. Forklaringen passet godt inn i bildet aktoratet tegnet av den dominerende og temperamentsfulle Kristiansen og makten han hadde over den stille og forsagte Andersen.

Da Kristiansen – etter å ha sonet nesten 21 år i fengsel – ble endelig frifunnet i 2022, var det ikke bare de tekniske bevisene som ble forkastet, men også Andersens forklaring.

Også Sør-Rogaland tingrett avviser Andersens forklaring.

De sentrale bevisene

– Forklaringen hans har endret seg flere ganger på sentrale punkter, påpekte tingrettsdommer Carlsen i domsavsigelsen.

Dette er aktoratets øvrige bevis for at Andersen er skyldig i drapet:

* Nye DNA-analyser viser funn av biologisk materiale fra Andersen på begge jentene. Funnene er forenlige med at de stammer fra overgrep. Det er derimot ikke gjort funn av DNA fra Viggo Kristiansen.

* Teledata er i realiteten et utelukkelsesbevis for Kristiansens del, ifølge aktor. Det har ikke vært mulig å gjøre målinger som tilsier at Kristiansens telefon var på åstedet. Den nærmeste basestasjonen som telefonen var koblet opp mot, dekker ikke åstedet.

* Sykkelen til Kristiansen var ikke parkert der Andersen hevder, mener aktor. Et spesielt sykkelinteressert vitne oppholdt seg på dette stedet og sa i retten at han var sikker på at han ikke så sykkelen der.

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.