Nå kan alle som har bodd minst fem år i Tyskland, søke om tysk statsborgerskap uten å miste sitt gamle.

Loven har vært gjenstand for en lang debatt før den trådte i kraft torsdag.

Tidligere har det vært krav om åtte års botid i Tyskland før innvandrere kan søke om tysk statsborgerskap. Og kun borgere fra andre EU-land har kunnet beholde sitt gamle statsborgerskap. Nå gjelder det innvandrere fra alle land.

Men det er ikke gitt at søknaden om statsborgerskap blir innvilget. En rekke betingelser må være oppfylt, blant annet økonomisk uavhengighet. I tillegg skal alle gjennom en test som skal hindre at personer med antisemittiske holdninger eller med verdier som er i strid med de tyske, får statsborgerskap.

Hvis søkerne kan vise at til en spesielt vellykket integrering, enten i form av gode skoleresultater eller arbeidsprestasjoner, kan de få innvilget tysk statsborgerskap etter bare tre år.

Samtidig åpner loven for at tyske statsborgere som ønsker å bli statsborgere i et annet land, ikke behøver å søke tyske myndigheter om tillatelse.

Loven innebærer også at barn som er født i Tyskland av utenlandske foreldre, får tysk statsborgerskap hvis en av foreldrene har hatt lovlig opphold i minst fem år. Tidligere var det også her krav om åtte års botid.

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.