Hallo! Hvorfor svarer du ikke?

Jeg skrev til deg for over to måneder siden, og har enda ikke hørt et pip!

Jeg skrev at jeg, som 593.319 andre velgere, hadde stort håp til deg og Fremskrittspartiet i 2013. Men at jeg, som de fleste andre av de 593.318 ble svært skuffet over alle valgløftene FrP brøt da dere kom i regjering.

Vi endte opp med segway, vannscootere, lakrispiper og billig pappvin. Det var alt vi fikk!

I valgkampen lovte dere å redusere asyltilstrømningen til under 2000 personer per år. Vi fikk i stedet Marrakesh-avtalen og 30.000 asylsøkere årlig, mer gjengkriminalitet og mer knivstikking mens dere satt ved roret.

Dere lovte å fjerne bomringene. I stedet økte dere antallet bomstasjoner fra 170 i 2013 til 245 i 2018. Og dere lovte å senke bensin- og dieselprisen. Ingen av delene ble innfridd.

Dere hadde energiministeren da regjeringen i 2018 gikk inn for ACER 3 og kablene til Tyskland og England. Terje Søviknes (FrP) uttalte at kritikken mot EUs energidirektiv var skremselspropaganda og at strømprisen bare ville stige med maks 4 øre/kWt.

Nå vet vi at det han sa, enten var blank løgn eller ble sagt mot bedre vitende. Antakelig en blanding av begge deler. Vi har gitt bort vårt viktigste konkurransefortrinn til EU og fått vanvittige strømpriser tilbake.

Ren galskap! Et enormt velgersvik!

Sammen med Høyre lovte dere å redusere offentlig sektor og kutte skattene. Dere brøt begge disse løftene. Offentlig sektor bare fortsatte å vokse. Det samme gjorde skattene.

Og dere lovte å gjøre noe med sykelønnsordningen, trygdemisbruket, legge ned Statskog, avvikle pressestøtten og gjenopprette verneplikten. Ikke noe av dette klarte dere å få til.

Med Siv Jensen som finansminister ble NRK-avgiften gjort om til en obligatorisk skatt som vi nå er tvunget til å betale, uansett om vi ser på propagandakanalen NRK eller ikke. Og det gjør stadig færre.

Listen over brutte løfter er lang som et vondt år! Hvordan kan vi stole på alle de nye og fagre valgløftene, nå når det om et år er stortingsvalg igjen?

Det nytter ikke å skjule seg bak og si: Sånn er det å sitte i en mindretallsregjering. At politikk er kompromissets kunst og at det er å spise kameler til frokost, middag og kvelds.

Til det må jeg spørre, er det demokrati når velgerne, som foretar sine valg basert på de løftene som blir gitt i valgkampen, får noe helt annet så snart dere har fått satt dere vel til rette i baksetet i de sorte limousinene?

Det er selvsagt ikke demokrati! Det er lureri!

Dere gjorde feil da dere gikk i regjering i 2013 med bare 16,3 % av stemmene. Og det gikk riktig galt da dere gikk med på å ta inn Venstre i 2018 og KrF i 2019 i regjeringen.

FrP ble salderingspost. Partiledelsen i FrP fikk sorte limousiner. Vi vanlige folk fikk valflesk og endte opp med lakrispiper og pappvin!

Nå og frem mot valget er jeg, og mange med meg, tilbøyelige til å ville stemme på FrP. Vi har for lengst fått nok av denne regjeringens hodeløse og destruktive politikk. Ikke det at forskjellen i forhold til den forrige Høyre-ledede regjeringen, der FrP var med, er så stor. For det ble den ikke som en følge av de mange brutte valgløftene til FrP.

Men vi er redd for å gjøre den samme feilen og bli lurt på nytt. Vi er redd for at dere med den største letthet igjen serverer oss rent valgflesk, og at dere igjen gir fullstendig bengen i det demokratiske ansvaret dere har overfor oss velgere.

Det er ikke greit å bli lurt. Vi vil ikke bli lurt på nytt. Jeg ber deg forsikre oss om at det ikke skjer igjen!

Derfor må dere ikke gå i regjering hvis dere ikke får minst 20 % av stemmene. Ingen vits i å sitte som velgernes hoggestabbe og spise kameler i en regjering der dere ikke har innflytelse. Dere burde helst ha 25 % av stemmene. Ellers gjør dere bedre nytte for dere i opposisjon. Dét er vi velgere bedre tjent med. Det er også FrP.

Kan du love at FrP ikke går i regjering med under 20 % av stemmene?

Dernest må du love å ta et oppgjør med globalistene i partiledelsen. Frihandel og markedsliberalisme og internasjonalt samarbeid er vel og bra, men det er på tide at det synker inn at Norge som råvareprodusent blir grovt utnyttet av EU gjennom EØS-avtalen.

EØS-avtalen har dessuten flyttet en stor del av rettsutviklingen i landet fra Stortinget, som du selv sitter i, til en ikke-valgt EU-kommisjon og til et stadig mer autokratisk EU-parlament som undergraver demokratiet, vår suverenitet og vårt parlamentariske styresett.

Kan du love at FrP ikke bare «er kritisk til» EØS-avtalen, ACER og Energipakke 4, men at FrP i regjering vil nedlegge veto mot Energipakke 4 og kreve reforhandling av de bilaterale strømkabelavtalene som regulerer strømeksporten til Tyskland og UK?

Kan du love at FrP trekker seg fra et eventuelt regjeringssamarbeid dersom dette ikke blir gjennomført?

Sist men ikke minst, som et parti «for vanlige folk» forventer jeg at FrP tar initiativ til en grunnleggende demokratireform.

FrP er, som de øvrige partiene, blitt et rent nettverksparti, ledet av yrkespolitikere som gjennom lukkede nominasjonsprosesser til stadighet nominerer og gjenvelger seg selv. Det er ikke demokrati. Det må vi få en slutt på!

Vi vil ha en åpen nominasjonsprosess hvor kandidater med relevant kunnskap og erfaring fra den virkelige verden utenfor partikontorene og møterommene velges inn for en avgrenset tidsperiode for å tjene fellesskapet og landets interesser.

Kan du love å arbeide aktivt for en grunnleggende demokratireform, gir du håp om at vi «vanlige folk» kan få vår innflytelse tilbake, slik at demokratiet kan fungere som forutsatt.

Vi er lei av partibroilere, partipamper og nettverksstyrte partier! Vi vil ha virkelige politikere med yrkeserfaring og integritet. Og først og fremst vil vi ha politikere som holder sine løfter!

Det er mange tusen potensielle FrP-velgere som leser Document. Jeg er bare én av mange. Om du kan svare bekreftende på disse tre nokså grunnleggende spørsmålene, er det flere tusen av oss som vil stemme FrP igjen, til tross for at vi ble lurt forrige gang. Jeg er også sikker på at det er mange tusen tradisjonelle Høyre- og Ap-velgere som i så fall ville stemme på FrP.

Kan du bekrefte det, Sylvi? Kan du i det minste gi oss et ærlig svar?

 

Øystein Steiro Sr.

Vaktmester

Kjøp «Dumhetens anatomi» av Olavus Norvegicus! Kjøp eboken her.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.