NTB

Strafferabatten bør fjernes helt for unge i Sverige mellom 18 og 20 år, og for dem mellom 15 og år, bør den senkes, mener et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg.

Strafferabatten for de mellom 18 og 20 år ble i 2022 avskaffet ved alvorlig kriminalitet i Sverige. Nå foreslår Gunnel Lindberg at strafferabatten fjernes helt.

Juristen har ledet den regjeringsoppnevnte utredningen som skal foreslå lovendringer som gjør at alder i mindre grad skal vektlegges ved straffeutmåling for unge kriminelle i alderen 15 til 17 år.

– Kriminaliteten har endret seg, og forholdene er annerledes i dag. Vi mener at det er de som ifølge barnekonvensjonen er barn, de opp til 18 år, som skal behandles annerledes, ikke andre, sier Lindberg i en pressekonferanse.

Forslag om ungdomstilsyn

De nye forslagene innebærer at strafferabatten til en 15-åring senkes fra 80 til 60 prosent. For en 16-åring innebærer det at den senkes fra 75 til 40 prosent, og for en 17-åring fra 67 til 20 prosent.

Det tredje forslaget fra utredningen er at ungdomstilsyn ved tilbakefall bør pålegges oftere enn i dag, i stedet for ungdomstjeneste eller -omsorg.

– Det er en ganske tøff straff. Det betyr for eksempel at du må være hjemme hver fredag, lørdag og søndag kveld, sier Lindberg.

Kan bli lavere straffealder

Justisminister Gunnar Strömmer ønsker forslagene velkommen.

– Det er en veldig viktig del av helheten som nå vokser fram, og den bredere tilnærmingen til reformer når det gjelder unge lovbrytere. Vi må tørre å tenke nytt når det gjelder ungdommer som begår lovbrudd, sier han.

Strömmer gir et eksempel: Dersom retten velger å dømme en ungdom under 18 år som har begått et drap, til maksimumsstraffen på 14 år, kan strafferammen bli i overkant av 11 år med 20 prosent strafferabatt.

Å skrote strafferabatten for myndige personer var en del av Tidöavtalen mellom den konservative svenske regjeringen og samarbeidspartiet på ytre høyre fløy, Sverigedemokraterna. Spørsmålet har blitt stadig mer aktuelt i Sverige, ikke minst som følge av flere gjengrelaterte skyteepisoder med unge gjerningspersoner.

Lovendringene skal etter planen tre i kraft 1. juli 2026. Forslag til hvorvidt strafferettslig alder skal senkes fra 15 år, slik den er i dag, kommer senere. De blir presentert senest 10. januar neste år.

(©NTB)

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.