Selvfølgelig liker vi å snakke om fellesskap der alle er velkomne, men helst skal alle være noe som oss selv… For hva om vi henger med feil folk – hva kan skje da?

Ja, hva kan skje da?

Mye positivt, synes jeg. Kanskje lærer vi til og med noe som Jesus påpeker i denne ukens evangelietekst: Ikke å dømme våre medmennesker, men i stedet tørre å se på oss selv: se våre styrker og talenter, men også våre egne begrensninger og vårt eget forbedringspotensial.

For på slutten av dagen er vi mennesker ganske like.

Velkommen til å lytte til våre tanker før søndagen!

 

5. søndag i treenighetstiden

Jesus sa: «Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt! Etter dommen dere dømmer med, skal dere selv få dom, og i samme mål som dere selv måler opp med, skal det også måles opp til dere.

Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? Eller hvordan kan du si til din bror: ‘La meg ta flisen ut av øyet ditt’ når det er en bjelke i ditt eget øye? Din hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye! Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øyet til din bror.»

Matt 7, 1-5

 

Välkommen till nya Tankar för söndagen, den femte söndagen i treenighetstiden när söndagens tema i de svenska kyrkorna är ”Att inte döma” – även om svenskar oftast fokuserar på den kanske absolut viktigaste, svenska högtiden den här helgen: Midsommar.

Men vi tillåter oss att vara lite ”svorska”, och följa den norska kyrkokalendern. Alltså stannar vi vid ”att inte döma”, och jag menar att det kan vara ett nog så viktigt tema i dessa dagar. Vill ni se mig läsa denna text, får ni ge er till tåls något dygn. Men det går utmärkt att läsa själv så länge.

Egentligen nosade vi på det temat redan förra veckan, när jag nämnde att det ju är så lätt hänt att det är vi som förvandlas till fariséer och börjar att bedöma – och döma! – varandra.

Visst talar vi gärna om gemenskaper där alla är välkomna, men helst av allt ska alla vara ungefär som vi själva… För tänk om vi umgås med fel människor – vad kan hända då?

Ja, vad kan hända då?

En hel del positiva saker, tror jag. Kanske lär vi oss till och med något som Jesus påpekar i denna veckas evangelietext: Att inte döma våra medmänniskor, utan i stället våga vända blicken mot oss själva, se våra egna begränsningar och vår egen förbättringspotential.

För när allt kommer omkring, är vi människor ganska lika.

Förmodligen så känner du igen delar av den här texten, som återfinns i Matteusevangeliet:

Jesus sa: ”Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom som ni dömer med skall ni dömas, och med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Och hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga – du som har en bjälke i ditt öga? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders.”
Matt 7:1-5

Det är allvarliga ord som kommer från Jesus, och han låter väldigt lik sin kusin Johannes Döparen, du vet han som kallade folk för ”huggormsyngel”. Riktigt så långt går inte Jesus, han nöjer sig med ”hycklare”.

Men det är tydligt att Jesus vill understryka att det han säger är viktigt. Det är inte bara ett allmänt bra tips han ger människorna. Nej, han ger oss viktiga nycklar till att kunna leva goda liv.

Lite tidigare i kapitlet har Jesus lärt oss hur vi ska göra goda gärningar, hur vi ska be och vad vi bör fokusera på. Han har lärt oss att be ”Fader Vår” – och att inte göra oss några bekymmer i onödan.

Sedan kommer den här texten. Den allvarliga, och samtidigt så viktiga texten. Och sedan, ännu lite längre fram, finns en minst lika viktig passus, där Jesus sammanfattar undervisningen i hur vi bör leva tillsammans i en enda mening.

Har du hört talas om den gyllene regeln? Den återfinns några kapitel senare i samma evangelium, när Jesus säger: ”Du skall älska din nästa som dig själv.”

Men gyllene regeln är inte ett unikt kristet fenomen. Liknande uppmaningar finns i de flesta religioner.

En buddhist får lära sig «Plåga inte andra med det som pinar dig själv».
I hinduernas Mahabharata står ”Gör inte mot andra något som skulle vålla dig smärta, om det gjordes mot dig».
Sikher säger ” «Döm andra så som du dömer dig själv».
Konfucianismen lär ” Gör intet mot andra vad du inte vill att de skall göra mot dig».
Och i en av islams hadither står ”Ingen av er är i sanning en troende förrän han önskar detsamma för sin broder som han önskar för sig själv”.

Jesus själv fick lära sig budskapet genom texten i 3 Mosebok, där det står ”Du skall inte ta hämnd och inte hysa vrede mot någon i ditt folk, utan du skall älska din nästa som dig själv». och en av hans samtida, rabbi Hillel, lärde ut att ”Det som är dig själv förhatligt, skall du inte göra mot din nästa. Detta är hela Torahn. Det övriga är förklaringar. Gå och läs!».

Av detta lär vi oss att det där med att behandla sina medmänniskor på samma sätt som man själv vill bli behandlad verkar vara en rätt bra riktlinje i livet, och att den insikten är relativt global.

Sedan är det såklart upp till var och en vad vi gör av den där insikten. Men jag tror att det blir enklare att inte döma andra om vi har en realistisk syn på oss själva – och ser både våra tillgångar och talanger, och våra brister. För sådana finns såklart. Även hos oss.

Jesus säger klart och tydligt att Gud kommer att döma oss som vi dömer andra. Vi ska mätas med samma mått som vi mäter andra. Kanske borde vi påminna oss om det lite oftare. Då skulle nog världen bli en bra mycket bättre plats.

Men att inte döma betyder inte att acceptera vad som helst. Det är en enorm skillnad på de två!

Som människor – och särskilt som kristna – är det vår absoluta skyldighet att peka på och protestera mot orättvisor och övergrepp, var vi än möter dem. Sånt måste vi inte bara döma, utan också fördöma.

Så när Jesus uppmanar oss att inte döma så tror jag att han menar att vi ska sluta upp med att ständigt fokusera på, kanske till och med aktivt leta efter, andras brister och tillkortakommanden och kritisera dem för det vi tycker oss ha hittat. Eller med andra ord: Sluta upp med att leta flisor i andras ögon.

I stället tror jag att det är viktigt att påminna sig om att vi alla är människor, med talanger och gåvor, men där varenda en av oss samtidigt har ögonen fulla av våra egna flisor. Ibland till och med av bjälkar.

Så se din potential. Se att just du är skapad till Guds avbild, och så oändligt älskad av din himmelske far. Och just därför vågar du också se dig själv noga i spegeln och plocka ut de där flisorna, kvistarna eller bjälkarna som kanske har fastnat där. I ljuset av Guds Nåd är de enkla att upptäcka och enkla att ta bort.

Och när det väl är gjort, så ser vi allt så mycket bättre.

 

Låt oss be:

Barmhärtighetens Gud,
som upprättar och förlåter,
befria oss från vår lust
att döma och fördöma
både oss själva och andra.
Låt nådens ord förvandla
våra hjärtan och vår värld
genom Jesus Kristus.

Amen.

 

Gud välsigne dig!

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.