NTB

En mann ble dømt i tingretten og lagmannsretten for å ha filmet seksuell handling uten at kvinnen samtykket til filmingen. Nå skal saken opp i Høyesterett.

Høyesterett skal ta stilling til om filmingen under frivillig seksuell aktivitet utgjør seksuelt krenkende atferd etter straffelovens paragraf 298.

Borgarting lagmannsrett var ikke i tvil da de behandlet mannens anke etter at tingretten dømte ham til 12.000 kroner i bot. Lagmannsretten kom fram til samme dom.

«Etter lagmannsrettens syn er det i seg selv krenkende at A filmet B i en svært sårbar og personlig situasjon, og lagret filmen på sin mobiltelefon. Bs beskrivelse av at hun ble redd og usikker da hun så videoen, og at det var ubehagelig å tenke på at A hadde en slik film av henne, underbygger at filmen er krenkende.», skrev lagmannsretten i dommen.

Overvåkingsvideoen fra området viser at mannen hadde mobiltelefonen i hånden mens de hadde samleie og han sto bak henne. På filmen ser man at telefonen blinket og lyste.

«Å samtykke i å ha samleie, er vesensforskjellig fra å samtykke i at handlingen blir filmet. Ut fra overvåkingsvideoen er det etter lagmannsrettens vurdering heller ingen ting ved Bs eller As atferd som tilsier at hun samtykket til filmingen ved konkludent atferd.»

Konkludent handling er en handling hvor den handlendes vilje kommer til uttrykk uten at vedkommende uttaler seg, ifølge Store norske leksikon.

Tiltalte har anket lagmannsrettens dom til Høyesterett, og ankeutvalget har sluppet saken gjennom.

(©NTB)

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.