NTB

En kvinne i 50-årene er dømt til tre års fengsel for å ha skjult og hvitvasket ektemannens underslag av klientmidler da hun jobbet som advokatassistent for ham.

I perioden fra april 2017 til september 2019 skal kvinnen ha bokført regnskapet for enkeltmannsforetaket til ektemannen i Moss, skriver Økokrim i en pressemelding.

Kvinnen er nå dømt for hvitvasking ved å ha skjult 64 millioner kroner av ektemannens underslag av klientmidler.

I straffeutmålingen vektla tingretten at det store beløpet tilsa en streng reaksjon, og retten fant det straffeskjerpende at hun hadde utvist et fast forbrytersk forsett og hadde hatt en egeninteresse i hvitvaskingen.

– Grov sak

– Saken er grov fordi det gjelder et betydelig beløp og har vært gjennomført over flere år. Saken viser også viktigheten av å slå ned på medhjelpere som ved bruk av villedende informasjon og uriktige dokumenter har bidratt direkte til å dekke over alvorlige straffbare handlinger, sier førstestatsadvokat Geir Kavlie i Økokrim.

Det er også brudd på den særlige tilliten som følger med advokatvirksomheten, legger han til.

Kvinnens ektemann ble i 2021 dømt til fem og et halvt år i fengsel for grove underslag av klientmidler og grove bedragerier. Saken gikk som tilståelsessak i Oslo tingrett. Samme domstol avsa dommen mot kvinnen mandag.

Fiktive fakturaer

Advokaten skal blant annet ha overført pengene urettmessig til sin egen driftskonto ved at han sørget for fiktive fakturaer og forfalsket klientkontoutskrifter.

Ifølge Økokrim ble den uriktige bokføringen gjort for å dekke over de pågående underslagene av klientene.

Advokatselskapets klienter skal ha fått tilsendt uriktige regnskapsoversikter og forfalskede kontoutskrifter. Tingretten mener det er bevist at kvinnen sendte over dette for å gi inntrykk av at klientenes penger var innestående på klientkontoen til enhver tid.

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.