Forbruket av kjøtt gikk ned med nesten to kilo per innbygger i fjor, ifølge beregninger. Lavere kjøpekraft kan ha spilt en rolle, ifølge kjøttbransjen.

Fallet er det mest markante som er registrert på ett enkelt år på minst 30 år.

Kjøttforbruket i fjor falt med omtrent 1,8 kilo eller 3 prosent per person, viser beregninger fra Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio), presentert i rapporten « Kjøttets tilstand 2023 » fra bransjeorganisasjonen Animalia, skriver Nationen.

Totalt sett var kjøttforbruket i fjor, slik det beregnes av Nibio, i gjennomsnitt 58 kilo per innbygger. Til tross for nedgangen i fjor, var forbruket fortsatt litt høyere enn i årene mellom 2018 og 2020.

Animalia antyder at dyrtiden og lavere kjøpekraft kan ha påvirket forbruket, men de påpeker også at endringer i lagerbeholdninger spiller en rolle.

Karianne Spetaas Henriksen, fagsjef for ernæring i Animalia, peker på at kjøtt som var på fryselagrene til bedriftene ved årsskiftet, inngår i forbruksstatistikken for det året kjøttet ble produsert, ikke det året det ble konsumert.

Forbruket av rødt kjøtt var i fjor litt over 40 kilo per person, noe som er på samme nivå som i 1995. Svin, med litt over 20 kilo per person, utgjør litt over halvparten av det som regnes som rødt kjøtt, mens rundt 15 kilo er storfe og litt over tre kilo er småfe.

 

 

Kjøp bøker fra Document!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.