Johannes Flintoe (1787-1870).
Blyant på papir, 18,6 x 22,5 cm, Nasjonlmuséet, Oslo.

På sine mange reiser i Innlands-Norge, fikk Johannes Flintoe en utstrakt kjennskap til norsk reiseliv, som stort sett foregikk med hesteskyss. Som vi vet, var det fritt fram for å brenne brennevin etter 1814, og fullskap var et betydelig problem. Berusede kusker støtte man nok ofte på – men i det minste var hestene i alminnelighet klink edru, og kunne veien.

Tegningen er påført Den Reisende faar en drikken Skydskarl – aa Hulage æ gæli. (Hulaget er den delen av seletøyet som sitter på hestens hode).

Som kjent var Flintoe lærer ved Tegneskolen i Christiania fra 1820 til 1851, der blant andre Hans Gude (1825-1903) var blant hans elever.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.