Mange virksomheter har hatt tilgang til eiendomsinformasjon fra Kartverket, men ikke Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Nå vil regjeringen gi tilgang.

I regjeringens stortingsmelding om nasjonal kontroll heter det blant annet at «Skjult eierskap til fast eiendom kan ha konsekvenser for nasjonale sikkerhetsinteresser hvis eiendommene benyttes til sikkerhetstruende virksomhet».

Regjeringen vil nå gi NSM tilgang til eiendomsdata fra Kartverket, skriver Dagens Næringsliv.

Flere av de hemmelige tjenestene har nylig advart om hvordan fremmed etterretning bruker eiendom som verktøy, og at skjult eierskap da er et problem. NSM har som en av oppgavene sine å gi råd nettopp om beskyttelse av skjermingsverdige objekter og infrastruktur.

Regjeringen vil derfor gi Kartverket og NSM i oppgave å tilrettelegge for et system som skal gjøre at sikkerhetsmyndigheten får nødvendig oversikt over eiendom av sikkerhetsmessig betydning. Målet er «å styrke myndighetenes evne til å fange opp sikkerhetstruende virksomhet knyttet til eierskap til og bruk av eiendom».

– NSM har siden 2014 hatt hjemmel for tilgang, men det er særlig de siste årene at utfordringene ved utenlandsk eierskap og sikkerhetstruende virksomhet er blitt aktualisert, og behovet for et system for nødvendig oversikt over eiendom av sikkerhetsmessig betydning er blitt tydelig, sier senior kommunikasjonsrådgiver Linda Hafstad i Justis- og beredskapsdepartementet.

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.