Bane NOR varsler at det blir et pengekrav mot entreprenøren etter problemene på Follobanen.

– Overfor vår entreprenør blir dette en garantisak. Vi har selvfølgelig en garanti på leveransen fra entreprenøren, sier administrerende direktør Gorm Frimannslund i Bane NOR til NTB.

– Dere mener de har gjort feilen?

– Vi mener at så lenge noe er bevist underdimensjonert, og at systemet ikke virker slik det skulle ha virket, så ligger det på entreprenøren innenfor en totalentreprise, sier han.

Han sier at Bane NOR holder selskapet AGJV ansvarlig for feilen, siden de har vært hovedentreprenør og deres kontraktpartner på Follobanen.

– Det er AGJV som er vår hovedentreprenør, og så har de underleverandører, og deriblant er Cowi ett av dem. De har stått for prosjekteringen av den delen hvor problemene har oppstått.

Foreløpig vet ikke Bane NOR hvor mye problemene har kostet, eller hvor mye det vil koste å utbedre dem.

– Jeg vet ikke hva totalkostnaden kommer til å bli. Den store kostnaden er jo på samfunnet, det vil si passasjerer som ikke kommer seg til jobben og lignende. Det er egentlig den store kostnaden: samfunnet, sier Frimannslund.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.