Donald Trumps tidligere økonomiske rådgiver Larry Kudlow har nettopp intervjuet Israels fremtidige statsminister, Benjamin Netanyahu, og det er greit å få informasjon om man ikke er oppdatert på den siste utviklingen i Midtøsten. Da jeg var i Israel et halvt år i 1967, kunne man med rette beskrive landet som en semisosialistisk sandkasse med et sterkt militære. Det kan man ikke lenger – ikke minst som følge av Netanyahus politikk da han var finansminister. Netanyahu er en trofast tilhenger av frimarkedskapitalismen som har gjort Israel til en økonomisk dampveivals og en verdensleder innen teknologisk innovasjon. Landets BNP pr. innbygger overstiger nå Storbritannia, Frankrike og Japan, og mer nylig også Tysklands. I tillegg sitter Israel på gigantiske forekomster av naturgass i det østlige Middelhavet som landet nå har begynt å eksportere til Europa.

Ifølge Netanyahu er det blant annet Israels økonomiske styrke som har gjort det attraktivt for en rekke arabiske stater å slutte fred i forbindelse med de såkalte Abraham-avtalene. Dessuten har Israels økonomiske muskler gjort landet i stand til å bygge et enda sterkere militære, som igjen er en motvekt mot Irans imperialistiske ambisjoner, som også truer de arabiske statene.

Som Netanyahu forklarer, er Abraham-avtalene basert på et radikalt annerledes storpolitisk syn enn det som lå til grunn for israelsk-arabiske forhold i minst 60 år. Antakelsen, nemlig at hvis Israel skulle oppnå fred med sine arabiske naboer, må landet først komme til en forståelse med palestinerne, er motbevist av historien. Problemet var at palestinerne ikke var interessert i fred med den jødiske staten. I stedet var deres innsats rettet mot å slette Israel fra kartet.

Det nye israelsk-arabiske forholdet har begynt å gjøre palestinerne irrelevante, ettersom arabiske stater i økende grad nekter å la sin politikk dikteres av palestinske krav om Israels utslettelse. Larry Kudlows intervju berører bare overfladisk trusselen fra Iran, hvis geistlige regjering ikke har lagt skjul på sin ambisjon om å utslette den jødiske staten den dagen Iran får atomvåpen.

Hvis USA ikke hindrer mullahene i å få sin vilje – og det er ingen indikasjoner på at Biden-administrasjonen er interessert i å gjøre dette –, vil Israel selv måtte gå til et forebyggende angrep mot Irans atomanlegg. Og med Benjamin Netanyahu ved roret er det liten tvil om at det er akkurat dette Israel vil gjøre.

Oversatt av Anne Jette

 

 

 

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok her og som ebok her!

 

Kjøp julegavene fra Document!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.