Du og jeg lever i en tid og kontekst hvor få kaller seg kristne, hvor færre tror på Kristi gjenkomst, og enda færre forventer fortsatt at Menneskesønnen kommer tilbake slik at de kan oppleve det selv. Nå har vi sluttet å vente. Ikke på noe tidspunkt i kristenhetens historie har folket forventet Jesu gjenkomst mindre enn nå.

Så er det på tide nå? Hvem vet? Ikke oss i alle fall. Men det vi faktisk vet er at Gud ber oss være forberedt på at det vil skje. Gud ber oss så å si bygge arken vår – selv om den bare er bygget i oss, og selv om hele verden ler av oss.

Velkommen til å lytte til våre tanker før søndagen!

 

23. søndag i treenighetstiden

«Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, bare Faderen. Som i Noahs dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, helt til den dagen Noah gikk inn i arken, og de skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det være når Menneskesønnen kommer. Da skal to menn være ute på markene; én blir tatt med, én blir igjen. To kvinner skal male sammen på kvernen; én blir tatt med, én blir igjen.

Så våk da! For dere vet ikke hvilken dag deres Herre kommer. Men det skal dere vite: Dersom husherren visste når på natten tyven kom, ville han våke og ikke la ham bryte seg inn i huset. Derfor må også dere være forberedt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det.»

Matt 24:35-44

Bestill gode bøker fra Document forlag:

Forhåndsbestill «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson i dag!

 

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.