En mann i 20-årene er i Søndre Østfold tingrett dømt til åtte års fengsel for 26 seksuallovbrudd begått mot 14 jenter mellom 2013 og 2021.

De fleste av lovbruddene knytter seg til overgrep som har skjedd på internett og sosiale medier. Mannen har brukt trusler og vold overfor de fornærmede for å få viljen sin, ifølge dommen.

Tingretten fant tiltalte skyldig i alt bortsett fra én tiltalepost, som ble nedjustert. Mannen er også dømt til å betale en halv million kroner i erstatning.

Påtalemyndigheten la ned påstand om forvaring mot mannen, men tingretten fant under tvil at det ikke holdt til en forvaringsdom. Retten understrekte likevel at flere ting, som at overgrepene har funnet sted gjentatte ganger og over en lengre periode, kan tale for nærliggende gjentakelsesfare.

Retten legger også vekt på at overgrepene fortsatte helt til mannen ble varetektsfengslet i 2021, til tross for at han ble avhørt om anmeldelser i 2017. Det at tiltalte ikke tidligere er domfelt for seksuallovbrudd, gjorde at retten under tvil kom fram til at vilkårene for gjentakelsesfare ikke er oppfylt.

– Han er glad for at han ikke fikk forvaring. Det er en del momenter han ikke er helt enig med, men han har ennå ikke tatt stilling til hvorvidt dommen skal ankes, sier mannens forsvarer Knut Ditlev-Simonsen til VG.

 

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.