Oslo kommune vil ha politiet med på å gjennomføre en lettversjon av rusreformen. Bystyret vil ha alternative reaksjonsformer for Oslos rusbrukere.

Rusreformen strandet i Stortinget, og det ble ingen avkriminalisering slik Solberg-regjeringen foreslo. Nå vil Oslo gjennomføre sin egen rusreform, melder Avisa Oslo.

– Vi håper å komme i en retning hvor rådgiving, helsehjelp og behandling skal erstatte et straffespor, sier sosialbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) til NRK.

Bystyret har vedtatt at byrådet skal gjennomføre et pilotprosjekt med Oslo-politiet. Det skal inneholde alternative reaksjonsformer, lett tilgang til helsehjelp og rådgivning ved pågripelse for bruk eller besittelse av stoff til eget bruk.

Politiinspektør Rune Solberg Swahn i Oslo-politiet sier til NRK at vedtaket ikke betyr at rusbruk ikke lenger skal straffeforfølges i hovedstaden.

– Det er ikke anledning til å inngå særordninger for én kommune, sier han.

Vil fortsatt være straffereaksjon

Swahn sier til NTB at politiet i Oslo og andre kommuner allerede har opprettet rådgivende enheter for russaker.

– Påtalemyndigheten er gitt en anledning til å avgjøre straffesaker for bruk og besittelse av narkotika til eget bruk ved å pålegge oppmøte hos en slik enhet, sier Swahn.

Han understreker at dette pålegget er en straffereaksjon i seg selv, og at det ikke kommer i stedet for en anmeldelse.

– Dette er en måte å avgjøre straffesaken på. Slik loven er nå, er det ikke anledning til å inngå særordninger for én kommune. I strafferetten er likhetsprinsippet viktig for befolkningens rettssikkerhet, like saker skal behandles likt, sier Swahn.

Dro paralleller til homokampen

Forslaget, som kom fra Høyre, ble vedtatt av et stort flertall i bystyret onsdag.

– I dag går Oslo ett skritt videre i arbeidet med en rettferdig, human og ansvarlig ruspolitikk. Tiden for å jage, straffe og stigmatisere rusavhengige har for lengst gått ut på dato, sa Høyres Hassan Nawaz.

Aps Jon Reidar Øyan dro paralleller til de homofiles kamp for rettigheter.

– Å måtte juge om sine aktiviteter for å ikke bli stigmatisert, miste muligheter for karriere eller bli gitt tillit. Det er gjenkjennbart, sa Øyan.

Les også:

Bitter skuffelse for regjeringen: Stortinget stemte ned rusreformen

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.