Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) slår alarm om at Forsvaret i framtiden vil få stor mangel på offiserer.

– Hvis man ønsker å opprettholde dagens antall offiserer, må man begynne å ta grep nå. Mange vil pensjoneres de neste ti åra, sier Kari Røren Strand, sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), til Dagbladet.

I tillegg er det færre som tas inn på krigsskolen enn de som går ut fra offiserskorpset.

– Forsvaret har jo en rekke virkemidler de kan bruke for å dempe på dette, hvor ett av dem kunne vært å øke aldersgrensen noe. Andre grep kan være å øke antall skoleplasser og gi flere sivile med bachelorgrad en militær tilleggsutdanning, sier hun.

Hun foreslår at man også kan rekruttere inn igjen flere tidligere offiserer eller gjøre om offisersstillinger til spesialiststillinger eller sivile stillinger.

På grunn av den pågående krigen i Ukraina har regjeringen lovet en storstilt satsing på Forsvaret framover.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.