I løpet av to uker vil selvtesting i stor grad avløse smittesporing og karantene. Dette kommer frem i et brev fra Helsedirektoratet til kommunene. I brevet skrives det at det er regjeringen som ønsker disse endringene. Alle kommuner må nå opprette et lager med selvtester tilsvarende to ganger innbyggertallet.

I brevet som ble sendt statsforvalterne mandag, sies det altså at det er regjeringen som har ønsket disse endringene (vår uthevelse, red.anm.):

Helse- og omsorgsdepartementet har varslet Helsedirektoratet om at det kan komme ytterligere endringer i TISK-strategien. Disse endringene vil tre i kraft om ca. 14 dager. Endringene vil innebære betydelig økt bruk av tester – primært selvtester. Regjeringen ønsker at testing i stor grad skal erstatte karantene for alle nærkontakter, også husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier til TV 2 at dette kan bety slutten for karantene, og at dette kanskje ikke ligger mer en to–tre uker frem i tid. Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet (FHI) Line Vold sier smittesporing er svært ressurskrevende, og at FHI ser like gode resultater smittevernmessig ved å teste befolkningen.

Derfor ser de nå på å erstatte karantene med testing, også for husstandsmedlemmer og andre nære.

– Det vi trenger å se på da, er hvor stort fravær vi forventer med den eksisterende ordningen, og hvor mye jobb det er med smittesporing for kommunen, sier hun, og legger til:

– Blir det uforholdsmessig mye i forhold til den gevinsten vi venter, så er det jo grunn til å tenke på om man kan gjøre det litt annerledes. (TV2)

I helsedirektoratets brev bes kommunene om å forberede dette skiftet i politikken:

Helsedirektoratet ber om at kommunene og statsforvalterne gjør følgende:
1. Bygger opp lagerkapasiteten slik at kommunen kan lagre et antall selvtester tilsvarende minst to ganger innbyggertallet i kommunen. Dersom kommunen har behov for større lagerfasiliteter, bør arbeidet med å få på plass dette, starte nå. Vi minner om at selvtester må lagres temperert i frostsikkert rom ved 2–30 °C.
2. Oppretter logistikk for utlevering av selvtester til innbyggere.
3. Informerer befolkningen om hvor de kan hente selvtester og når og hvordan de skal benyttes.

Kommunene blir bedt om å rapportere tilbake til statsforvalterne når dette er gjort. Helsedirektoratet ber kommunene om å ha dette klart senest onsdag 26. januar.

 

 

Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.