Elevorganisasjonen mener eksamen bør avlyses. Begrunnelsen er nedstengninger på grunn av korona, som nå har pågått i snart to år. Usikkerheten skaper bekymring for elever på videregående skoler.

– Med grønt nivå i videregående skole og et såpass stort smittepress vil det bli variasjoner i smittetiltakene rundt om i landet. Dét, kombinert med tapt læring i nesten to år, mener vi gir flere grunner til å avlyse vårens eksamener enn å gjennomføre dem, sier leder i Elevorganisasjonen Edvard Botterli Udnæs.

Ungdom født i 2003 har opplevd store forstyrrelser i utdannelsen sin.

Etter bare et halvt år med vanlig skole i Vg1 startet koronapandemien. Siden har disse elevene, og lærerne deres, måtte tilpasse seg en skolehverdag med mye hjemmeskole og stadige endringer i smittevernnivå. Før jul ble videregående skole igjen satt på rødt nivå. Nå er de tilbake på grønt.

– Det har vært store variasjoner i opplæringen disse elevene har fått. I fjor var dét et av argumentene for at man ikke kunne gi en sentraltgitt eksamen. Det argumentet bør stå seg like godt i år, sier Botterli Udnæs.

Han mener skolene bør prioritere å tette læringshull og sette standpunktkarakterer.

Eksamen ble avlyst i fjor. 27 000 elever har skrevet under på underskriftskampanjer for at avgjørelsen må bli den samme i år.

Kunnskapsdepartementet foretar en sikkerhetsanalyse som gjennomføres av Utdanningsdirektoratet (Udir), men ønsker i utgangspunktet å gjennomføre eksamen våren 2022. Udir skal levere analysen om eksamen den 31. januar.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.