Arbeiderpartiet mener Norge bør gå i front for 1,5 grader som globalt klimamål – men vil ikke stoppe oljeletingen.

– Arbeiderpartiet mener Norge skal være en pådriver for at verden sammen forplikter seg til å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader, sier Ap-nestleder Hadia Tajik til NTB.

Hun ser nå framover mot en høst der Ap håper på regjeringsmakt, samtidig som verdenssamfunnet forbereder seg på COP26 i Glasgow – det største klimatoppmøtet siden Paris i 2015.

Parisavtalen har som mål å holde den globale oppvarmingen godt under 2,0 grader og forsøke å begrense den til 1,5 grader.

Men i Glasgow håper det britiske vertskapet på gjennomslag for 1,5 grader som målet.

Det må Norge støtte opp om, mener Tajik.

– Men skal vi lykkes med dette, må det selvsagt gjelde alle involverte land, også de med de største utslippene, sier hun.

– Det er ikke mulig for Norge å lykkes med dette alene.

Kutt på hjemmebane

Men nestlederen har også en oppskrift på hvordan utslippene skal kuttes i Norge.

NTB møter henne på møterom Gerhardsen på Youngstorget – Arbeiderpartiets aller helligste. Der går hun systematisk gjennom planen:

  • Norge skal kutte utslippene med 55 prosent fra 1990-nivå innen 2030.
  • Hele kuttet på 55 prosent skal tas hjemme i Norge, både i kvotepliktig og i ikke-kvotepliktig sektor. Det betyr at Ap ikke vil benytte seg av muligheten til å kjøpe kvoter fra andre europeiske land.
  • CO2-avgiften skal økes til 2.000 kroner innen 2030, mer enn tre ganger så mye som dagens 590 kroner.

– Kuttene må tas her hjemme, fastslår Tajik.

– Vi kommer ikke til å føre en politikk der vi er gratispassasjerer som kjøper oss fri gjennom kutt i utlandet.

Vil skjerme bilistene

Tajik tar likevel et viktig forbehold: Klimapolitikken må bygge på tiltak som folk kan stille seg bak.

– Vi kan ikke føre en klimapolitikk som gjør at de økonomiske forskjellene mellom folk øker. Det har vi sett har skapt sterke motreaksjoner og mindre oppslutning om klimapolitikken i en del andre land, sier hun – med tydelig referanse til de gule vestene i Frankrike.

Fram til 2025 vil Ap derfor halvere effekten av økt CO2-avgift på pumpeprisen. Det skal skje gjennom kutt i veibruksavgiften. Ap har ikke tatt stilling til hva som skal skje etter 2025.

I tillegg skal bilister i distriktene få en ekstra skjerming mot økt CO2-avgift.

Tajik varsler samtidig en rekke andre tiltak innenfor veitransport:

  • Økte bevilgninger til kollektiv. Staten skal ta inntil 70 prosent av kostnaden i store prosjekter i og rundt de største byene.
  • Minst én hurtigladestasjon i alle kommuner som mangler det i dag.
  • Skjerpede krav til innblanding av annen generasjons biodrivstoff.
Forsiktig i oljepolitikken

I oljepolitikken trår Ap enda mer varsomt.

Aps mål er at utslippene fra produksjon av olje og gass på norsk sokkel skal kuttes med 50 prosent fra 2005-nivå innen 2030. Det skal blant annet skje gjennom elektrifisering av både nye og eksisterende oljefelt.

Men Ap vil ikke gå med på kravet som Rødt, SV, MDG og Venstre alle går til valg på – nemlig full stans i oljeletingen. NTB får bekreftet at Aps utgangspunkt er at letingen skal fortsette både i modne og umodne områder på sokkelen.

En rødgrønn valgseier vil etter alt å dømme også bety harde forhandlinger om oljeskatt. Her krever SV store innstramminger.

Men noe slikt vil ikke Ap varsle.

– Vi har ingen planer om endringer i oljeskatteregimet, sier Tajik.

– Er dere åpne for å forhandle om oljeskatteregimet i regjeringsforhandlinger etter valget?

– Vi er opptatt av at olje-, gass- og leverandørindustrien, som er en veldig viktig industri for Norge, har forutsigbare rammevilkår.

– Er det noen deler av oljeskatteregimet dere ikke er villige til å forhandle om?

– Igjen, det er forutsigbarheten i rammevilkår som er viktig for oss.

 

Kjøp Alf R. Jacobsens sensasjonelle «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.