Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB.

Norges innreisebegrensninger strider med EØS-reglene, mener EØS-tilsynet Esa. Monica Mæland sier at Norge skal følge reglene, men «kjøper seg tid» gjennom langtrukken dialog.

NTB ved Jonas Berge melder om saken, og beretter at EØS-tilsynet finner det underlig at Norge nekter mange EØS-borgere innreise når tilnærmet alle som ankommer, uansett må i karantene.

For selv om Norge nylig lettet på innreisebegrensningene, mener Esa at det ikke er nok.

– Det er ikke klart hvorfor EØS-borgere som ankommer Norge for første gang, eller de som ikke er bosatt der, ikke kan gjøre det samme. Det er ikke noe åpenbart grunnlag for å fastslå at den sistnevnte gruppen utgjør en større risiko for folkehelsen enn tidligere, skriver Esa.

Flere ble forhindret

Norge stengte i praksis grensene 29. januar, men med visse unntak som etter hvert har blitt utvidet og endret. Først i forrige uke kunne utlendinger som bor i Norge, men som ikke er folkeregistrert her, få rett til innreise igjen.

Reglene har påvirket en rekke utlendinger som vanligvis reiser til landet, noe Esa har registrert.

– Dette inkluderer folk som har blitt hindret tilgang til egne hjem, blokkert fra å ta nye jobber eller returnere til eksisterende arbeidsplass, eller hindret i å møte partnere og familiemedlemmer, skriver EØS-tilsynet.

Forventer tiltak

Dagens innreiseregler innebærer blant annet at utenlandske turister, forretningsreisende, kjærester og fjerne familiemedlemmer ikke får reise inn til Norge, uavhengig om de er EU/EØS-borgere eller ei.

– Vi ser positivt på tiltakene norske myndigheter nylig har iverksatt for å tilpasse innreiserestriksjonene til de juridiske kravene til proporsjonalitet og rettferdighet som EØS-avtalen innebærer. Vi håper å se ytterligere fremgang i forhold til vedtatte tiltak, sier Esa-president Bente Angell-Hansen.

Esa slår også fast at bortvisninger av EØS-borgere uten folkeregistrert adresse, slik mange opplevde tidligere i vår, var ulovlig, skriver Rett24.

Mæland: Vi skal følge reglene

Justisminister Monica Mæland (H) sier at de norske innreisereglene skal være i tråd med EØS-regelverket.

– Våre strenge innreiseregler er en viktig grunn til at vi gjennom hele pandemien har hatt et lavere smittenivå enn de fleste andre land i verden, men reglene skal selvsagt være i samsvar med våre EØS-rettslige forpliktelser, sier Mæland til NTB.

Grunnleggende prinsipp

Retten til fri bevegelse er et grunnleggende prinsipp i EØS-retten. EØS-land har adgang til å begrense den i kampen mot koronapandemien, men begrensningene må være nødvendige, konsekvente og ikke diskriminerende.

Andre sentrale friheter er retten til fri bevegelighet for tjenester, kapital og varer.

Det formelle åpningsbrevet er første skritt i en traktatbruddsak mot Norge. Norske myndigheter har seks uker på seg til å fremme sitt syn før saken behandles videre.

– Nå skal vi sette oss nøye inn i Esas vurderinger og besvare brevet innen fristen 7. juli. Dialogen med Esa har vært god, sier Mæland.

Dette vil mange oppfatte som at Norge «kjøper seg» seg noen verdifulle uker i form av relativt sendrektig korrespondanse om saken, mens myndighetene i løpet av denne tiden satser på å få bedre kontroll med pandemien.

Kjøp Kents bok her!

Kjøp Ruud Koopmans bok her!


 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.