Hamas skjøt syv raketter mot Jerusalem mandag som «straff» for at Israel ikke rettet seg etter deres ultimatum om å trekke soldater og politi vekk fra Tempelhøyden. Israel svarte med å angripe folkene som skjøt rakettene.

I Sikkerhetsrådet satte USA foten ned for en resolusjon som var forfattet av Norge og støttet av Tunisia og Kina. USA kunne ikke stille seg bak fordi det pågår forhandlinger i kulissene.

Resolusjonen går langt i å se konflikten fra palestinernes side. Det er oppsiktsvekkende at Norge, et muslimsk land og Kina står sammen om kritikken av Israel.

AFP og AP har lest utkastet til uttalelse, som Norge fremmet sammen med Tunisia og Kina, der Israel bes om «å innstille aktiviteten i bosetningene, rivingen av hus og utkastelser, inkludert i Øst-Jerusalem, i tråd med sine forpliktelser i henhold til humanitær lov».

Norge mente videre at Sikkerhetsrådet burde be Israel avstå fra handlinger «som forverrer den spente situasjonen og undergraver en levedyktig tostatsløsning».

Utkastet til uttalelse oppfordrer også partene i konflikten til å «utvise tilbakeholdenhet, avstå fra provoserende handlinger og retorikk, og opprettholde og respektere historisk status quo ved de hellige stedene».

Må få be i fred

Utkastet, som alle unntatt USA skal ha sluttet opp om, understreker også «at troende muslimer må få anledning til å be i fred ved de hellige stedene, uten vold, trusler og provokasjoner».

Kinas FN-ambassadør Zhang Jun, som for tiden har presidentvervet i Sikkerhetsrådet, kaller sammenstøtene i Jerusalem urovekkende.

– Israelske myndigheter må gjøre det som trengs for å forhindre vold, trusler og provokasjoner mot troende muslimer, sier Zhang.

Kjøp Prosessen mot Israel fra Document Forlag!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.