Anton Diabelli komponerte en enkel liten vals i 1819, og inviterte sine mest berømte kolleger til å lage variasjoner over denne. De mest kjente variasjonene er Beethovens, hele 33 stykker ble det av dem. Schubert nøyde seg med bare én variasjon, og en er aldeles himmelsk både for ører og sjel. Rudolf Buchbinder spiller.