Unbroken (2014)

15 Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse?» Han svarte: «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø lammene mine!» 16 Igjen, for annen gang, sier han: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?» «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær», svarte Peter. Jesus sier: «Vær gjeter for sauene mine!» 17 Så sier han for tredje gang: «Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær?» Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham kjær, og han sa: «Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø sauene mine! 18 Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Da du var ung, bandt du beltet om deg og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal binde beltet om deg og føre deg dit du ikke vil.» 19 Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Da han hadde sagt dette, sa han til Peter: «Følg meg!»
Joh 21,15-19

 

Louie» Zamperini er navnet på en amerikansk friidrettsstjerne som deltok i OL i Berlin i 1936. Han ble bombeflypilot under andre verdenskrig, tatt til fange av japanerne i 1943 og overlevde et krigsfangenskap fullt av overgrep. Etter hjemkomsten til USA ble han kristen og innså at han måtte tilgi de japanske fangevokterne for mishandlingen han ble utsatt for. Han reiste derfor til Japan, oppsøkte dem og sa at han tilga dem. I 1998 deltok han i fakkelstafetten i forkant av OL i Nagano. Det hele ble til filmen Unbroken. For den som vil se en annen film om tilgivelse i en japansk fangeleir, anbefales filmen To end all wars. Her møter vi skotten Ernest Gordon og hans opplevelse av møtet mellom japansk strenge morallære, bushido, og kristendommens nestekjærlighet og tilgivelse.

I kristendommen er troen på Guds tilgivelse helt sentralt, men ofte blir det underkommunisert at Gud også krever at vi skal tilgi våre overgripere. Vi finner dette utledet i Fadervår der vi ber: tilgi oss vår skyldslik også vi tilgir våre skyldnere.

C. S. Lewis skriver i sitt essay Om forlatelse at Gud sier ikke at vi skal tilgi andre menneskers synder bare hvis de ikke er altfor grusomme, eller hvis det finnes formildende omstendigheter. Han skriver derimot at vi blir befalt til å tilgi alle synder, uansett hvor ondskapsfulle og sårende de er, uansett hvor ofte de gjentar seg. Hvis vi ikke gjør det, blir ikke våre egne synder tilgitt av Gud.

Den virkelighetsforståelsen som ligger bak den kristne forståelsen av synd og tilgivelse står i en diametral motsetning til dagens woke-ideologi. Kristendommens nådige Gud som rekker fram en hånd til sine verste fiender blir avvist til fordel for en ideologi med dogmer fri for ethvert tegn på kjærlighet til medmennesket. Woke-ideologien krever en fullstendig underkastelse der motstand oppfattes som innrømmelse av skyld. I samfunnsvitenskapen har den fått sin egen teori i interseksjonalitet. Målet er å gjøre oss alle fullstendig syndfrie og bevisstgjøre oss om at vi står i veien for en verden uten diskriminering, og da først og fremst med tanke på kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og etnisitet.

Vi ser det spesielt i kampen mot rasisme og transofobi. President Joe Biden sa nylig at skjebnen til USAs svarte transkvinner er en skamplett på nasjonens samvittighet. Men kampen mot rasisme er nok hardest, Her blir det hevdet at selv i vår underbevissthet er alle hvite rasister, og dermed syndige mennesker uten mulighet for tilgivelse. Om noen av oss nekter for at vi nyter godt av hvite privilegier, så beviser det at vi er for indoktrinert til å innse at vi er det. Alt hva vi gjør blir galt.

Historiene begynner å bli mange om de som har mistet jobben eller kommet i trøbbel for ytringer som for få år siden var en naturlig del av den offentlige samtalen, men som nå «beviser» en rasistisk holdning, og de kommer til å bli flere. Det er ikke nåde for dem som trør feil.

I motsetning til kristen tro, bygger nemlig woke-ideologien på forestillingen om det perfekte samfunnet uten diskriminering. og at vi må brennmerkes for enhver feil vi gjør for å nå dette idealet. Her er tilgivelse tegn på svakhet. Vi snakker ikke lenger om marxismens klasseløse samfunn, men om sekularismens syndfrie paradis.

Peter sviktet sin mester, men fik nåde og ble den klippen Gud bygget kirken på.

 

 

Kjøp boken til Kjell Skartveit her!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.